Home Iszlám Hittan Mondd: ez a tetteitek eredménye

Mondd: ez a tetteitek eredménye

2011. január 28.

Mondd: ez a tetteitek eredménye

Elmélkedj el – ó muszlim testvérem – ezen a csapáson, ami a muszlimokat az Uhudi csata alkalmával érte. Tanulj belőle! A Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – arca megsérült, jobboldalon az egyik foga kitört, kővel megdobták és az oldalára zuhant. Beleesett Abu Ámir az erkölcstelen által ásott egyik gödörbe. Ibn Kumma a vállát kardjával sújtotta, ami egy hónapig gyötörte. Kapott tőle egy másik ütést is az arcára, hogy a migfar két gyűrűje behatolt az arcába, és ezért vérezni kezdett. A vérének folyása pedig nem akart abbamaradni, ezért Fatima egy darab gyékényt fogott, meggyújtott, majd az nemes arcához nyomta, amitől elállt a vérzés. Mindez megtörtént vele annak ellenére, hogy ő a Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse –.

A kortársak – Allah elégedettsége velük – közül pedig sokan meghaltak. Ezek közül néhányat meggyaláztak. A nehézségek igen súlyosak voltak és szomorúak. Miért történt ez velük? Miért kaptak ki, holott az igazság mellett álltak? A válasz benne van a magasztos Allah szavában: (Allah bizony teljesítette ígéretét, amikor az engedelmével öltétek őket, mígnem gyengék nem lettetek és szét nem húztatok az ügy tekintetében és ellen nem szegültetek azt követően, hogy megláttátok azt, amit kívántatok. Van közöttetek, aki az evilág után vágyik, és van, aki a túlvilág után; majd visszavonulva hagytátok ott őket. Mindezt azért, hogy próbára tegyen titeket, ő bizony megbocsátott nektek. Allah bizony kegyes a hívőkkel.) Korán, 3: 152. A dombon lévő íjászok nézeteltérése okozta a vereséget. Volt köztük, aki a dombon akart maradni, ott, ahova a Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – állított minket. Mások azt mondták: Miért maradjunk itt, mikor az ellen vereséget szenvedett, és nincs mitől tartani. Ellenszegültek a Prófétának – Allah dicsérje és üdvözítse –, megszegték parancsát. Pedig a kötelesség ebben a helyzetben és minden másban is, az engedelmeskedés Allahnak és Küldöttjének. Egyetlen ellenszegülés okozta a vereséget. Vesd most össze az uhudi csata alkalmával a kortársak által, akik között ott volt a Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – elkövetett egyetlen bűnt a mai muszlimok bűneivel.

A bűn és ellenszegülés távol tartja Allah kegyét és jóságát az embertől. Azt mondta a magasztos Allah: (Ha a város lakói hittek és istenfélők lettek volna, bizony rájuk árasztanánk az ég és a föld áldásait. Azonban meghazudtoltak, ezért a tetteikért megbüntettük őket.) Korán, 7: 96. Allah parancsainak betartása és tiltásitól távol maradás az oka a bőséges esőzésnek és ellátásnak. A sok bűn pedig az eső elmaradásának, a szegényes ellátásnak és a szűkös életnek az oka.

Óvakodjatok hát – Allah részesítsen titeket irgalomban – a bűnöktől. Az enyhéktől és a súlyosaktól. És senki ne azt nézze, hogy mekkora is a bűn, amit épp elkövet, hanem azt nézze, hogy mily hatalmas is az, akinek ellenszegül. Bukharí és Ahmed jegyezték le Anaszról – Allah elégedettsége vele –, hogy azt mondta: Ti bizony olyan tetteket követtek el, amelyeket kisebbnek tartotok, mint a porszem, és amit mi a Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – idejében bizony a fő bűnök közé soroltunk. Áisa – Allah elégedettsége vele – mondta, hogy a Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – azt szokta mondani: „Áisa! Óvakodj a lekicsinyelt bűnöktől, (Ibn Mádzsánál pedig: Óvakodj a lekicsinyelt tettektől,) mert Allah bizony számon fog érte kérni!” Albání hitelesítette. Lekicsinyelt: olyan tett, amellyel az emberek nem foglalkoznak, mert kicsinek és semmisnek tartják azt.

Abdullah ibn Omar – Allah elégedettsége vele – mondta: „Kivándorlók! Öt dologgal, ha sújttattok – és menedéket keresek Allahnál attól, hogy megérjétek –: Az erkölcstelenség, amikor felüti a fejét egy nép között és az nyilvánossá válik, akkor mindig olyan fertőzések és betegségek keletkeznek, amik a korábbi népek között nem voltak. A mérleggel és a súlyokkal, amikor csalni kezdtek, akkor éhínség, terméketlenség és a vezető zsarnoksága sújtotta őket büntetésül. Amikor visszatartották a zakát, akkor megszakadt az esőzés, és ha nem volnának köztük állatok, egy csepp sem hullna rájuk. Amikor megszegik Allahhal kötött szerződésüket, akkor Allah külső ellenséget küldött rájuk, akik eltulajdonítják tőlük egy részét annak, amit birtokolnak. És ha nem Allah könyve szerint ítélkeznek a vezetőik, és nem abból választanak, amit Allah nyilatkozott ki, Allah egymásra szabadítja őket.” Ibn Mádzsa, Bezzár és Bejhakí jegyezték le, Albání pedig hitelesítette. Ez öt büntetés öt bűnre, amik súlyos bűnök. Ezért is kért menedéket Allah Küldöttje – Allah dicsérje és üdvözítse – Allahtól, mert féltette ezektől a kortársait.

1. Erkölcstelenség, a paráznaság. Ha megjelenik és az emberek nyíltan teszik, akkor megjelenik köztük a pestis és olyan betegségek, amelyek korábban nem voltak az előző nemzedékek és népek között.

2. A mérleggel és súlyokkal történő csalás, és ide sorolható az is, aki az adásvétele során csal. Ezeket három büntetés sújtja: A) terméketlen év és aszály. Nem esik az eső, nem terem a föld, ha mégis, gombák és rovarok támadják meg, ha mégis megmenekül valami, áldástalan lesz és ízetlen. B) Nehéz életkörülmények, súlyosbodó szegénység és megcsappanó tulajdonok. Drágaság, mohóság és kapzsiság. C) Igazságtalan bírók és vezetők.

3. Zaká visszatartása, amikor az emberek ezt visszatartják, és nem adják ki, kijátsszák a szabályait, Allah visszatartja az esőt, és ha nem volnának ott állatok, soha nem is esne.

4. A szerződésszegés. Ha megszegik a szerződésüket, amit az ellenségeikkel kötöttek, vagy egymással, Allah külső ellenséget szabadít rájuk, akik elfoglalják egyes területeiket, mint Palesztina, vagy Irak, vagy feloszlott Szudán. Allah adjon erőt!

5. Amikor más ítéletet hoznak a bírók vagy vezetők, mint amit Allah kinyilatkozott, vagy a Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – mondott, vagy azt választják, ami kedvükre van és érdekükben áll, akkor Allah egymásra szabadítja őket, és egymás ellenségei lesznek, egymást fogják gyilkolni, egymást fogságba ejtik. Ez a valóság, ami tapasztalható. Nos, kötelező igyekeznie az összes uralkodónak és népnek is engedelmeskedni az Uruknak, és a Koránhoz és a Szunnához visszatérni. Allah törvényei alapján kell ítélkezniük, hogy Allah felemelje a kínt és bánatot a népéről.

Allah tudja igazán! Fordító: Ifj. Karasszon Attila

Last Updated ( Monday, 14 February 2011 20:40 )