Home Iszlám Hittan Az iszlám egyaránt vallás és politika

Az iszlám egyaránt vallás és politika

 

Az iszlám egyaránt vallás és politika

Dicsőség Allahnak, és áldás és békesség az utolsó Prófétával.

Az ember a zajló események és próbatételek árnyékában, ha visszatér a Koránhoz és a Szunnához, megleli rájuk a hasznos gyógymódot. Azt mondta a mindenható Allah: (Aki elfordul a Korántól, annak kellemetlen élete lesz, és a Feltámadás Napján vakként fogjuk feltámasztani.* Azt mondja majd: Uram! Miért vakként támasztottál fel, holott korábban láttam?* Azért, mert megkaptad az igéinket, de figyelmen kívül hagytad. A mai nappal te is el leszel felejtve.* Ekképp fizetünk meg annak, aki átlépi a határokat, és nem hisz az Ura jeleiben. A túlvilági büntetés súlyosabb és tartósabb) Korán, 20: 124-127. Aki elfordul az Allahról való megemlékezéstől – a Korántól –, és hazugságnak mondja, vagy nem cselekszik tartalma szerint, vagy szabályait elhagyja, annak jutalma kellemetlen és szomorú élet lesz. Azt is mondták, hogy ez a sírkínzásról szól. Azonban itt a kellemetlen élet nagy általánosságban véve az életről szól, és az ott elszenvedett bánatról, kellemetlenségekről, fájdalmakról és kínokról. Valamint arról a tűzről, ami a sírban és a túlvilágon rá vár. Alávaló végcél ez az ember számára. Az is büntetést fog kapni, aki elfordul a Korántól: (a Feltámadás Napján vakként fogjuk feltámasztani) itt valódi vakságról van szó. Az után, hogy az evilágon az olyan látók közé tartozott, akik a rálátásban, betekintésben vakok voltak, a Korántól ezért elfordultak, a Feltámadás Napján majd megalázottan és fájdalmasan fogja kérdezgetni: (Uram! Miért vakként támasztottál fel, holott korábban láttam?) ott a világi életem során? Mi miatt lettem ilyen? Az Úr pedig azt fogja válaszolni: (Azért, mert megkaptad az igéinket, de figyelmen kívül hagytad) mert elfordultál tőlük, tagadtad azokat, és hitetlen voltál benne. (A mai nappal te is el leszel felejtve.) vagyis ott foglak hagyni a kínzásban. A fizetség mindig a tettnek megfelelő. Ahogy vak voltál az Urad Könyvét tekintve, és figyelmen kívül hagytad azt, úgy tesz Allah vakká, süketté és némává a Feltámadás Napján, és fordul majd el tőled az Urad, és felejt benne a Tűzben. (Ekképp) vagyis hasonló büntetéssel (fizetünk meg annak, aki átlépi a határokat) vagyis megszegi azokat, és tilos dolgokat követ el és olyat tesz, ami nem lett neki megengedve. (és nem hisz az Ura jeleiben) visszautasítja és tagadja azokat. Hazugságnak tartja, és azt mondja, nem felel meg a jelen kor követelményeinek. (A túlvilági büntetés súlyosabb) a világi büntetésnek sokkal többszöröse (és tartósabb) mivel soha nem fog véget érni.

Allah szolgái! A kegyes Korán leküldése a legfontosabb dolog és legnagyobb kegy volt Allah részéről. Hiszen ez mutat nekünk utat a vezérlethez és vezet ki a tévelygésből. Ez a békesség útja. A magasztos Allah mondta: (…amikor majd útmutatást kaptok tőlem, nos, aki követni fogja az útmutatásomat, nem fog eltévelyedni sem kárhozni. Aki elfordul a Korántól, annak kellemetlen élete lesz, és a Feltámadás Napján vakként fogjuk feltámasztani.) igazán akkor válik valaki javára a Korán, ha a kapcsolata folyamatos vele, és tudást merítve belőle általa cselekszik, és olvasás közben azon elmélkedik. A magasztos Allah nem azért küldte le, hogy zsebünkben csak magunkkal hordjuk, vagy, hogy pusztán bemagoljuk. Sem azért, hogy lakásaink dísze legyen falon, polcon vagy íróasztalon. Sem azért, hogy a halottakra vagy nagyobb eseményekkor recitáljuk. Allah a magasztos azért küldte le a Könyvét, hogy a teremtmények ezt használva imádják Urukat, az imák alkalmával recitálva vagy azokon kívül. Illetve azt magolva és rajta elgondolkodva, és tartalmának megfelelően cselekedve. Amit parancsolt azt meg kell tenni, amit tiltott, azt el kell hagyni. Illetve az emberek közt támadt vitát segítségével megoldani. Azt mondta a Magasztos: (Leküldtük neked az igazságot tartalmazó Könyvet, hogy ítélkezhess az emberek között azzal, amit Allah megmutatott neked…) Korán, 4: 105. Az által ítélkezz: amit Allah mutatott neked, ne azzal, ami a te véleményed. Azzal ítélkezz, amit Allah a pártfogód tanított és sugallt neked. A köztük támadt vita jelenti a vér, becsület, vagyon és egyéb jogok tekintetében támadt nézeteltérést. Valamint a hitnézeteket, és az összes törvényt. Azt mondta a magasztos Allah: (semmit nem hagytunk ki a Könyvben) Korán, 6: 38. Vagyis, nem hagytunk ki semmit ebben a Koránban. A legtöbb koránmagyarázó véleménye az volt, hogy a könyv itt a Koránt jelenti.

Allah szolgái! Allah a magasztos nem csupán a Prófétának – Allah dicsérje és üdvözítse – és a kortársainak küldte le a Könyvet, hanem leküldte az őket követőknek is, minden időben és helyen. Mindenkihez szól az, ami benne van. Mindenkinek kötelessége ennek megfelelően cselekedni. E Könyv érvényes minden korra és időre, megállja mindenhol a helyét. Allah és az ő küldöttje – Allah dicsérje és üdvözítse – ösztönöztek minket arra, hogy kapaszkodjunk belé, ragaszkodjunk hozzá. Azt mondta Allah: (és kapaszkodjatok Allah kötelékébe mindnyájan, és ne pártoskodjatok…) Korán, 3: 103. Muszlim pedig azt jegyezte le a hiteles hagyománygyűjteményében, Zejd ibn Arkamról – Allah elégedettsége vele –, hogy azt mondta: Allah Küldöttje – Allah dicsérje és üdvözítse – egy nap felállt prédikálni egy forrás mellett, amit Khumm-nak hívnak – ez Mekka és Medina között található –. Magasztalta Allahot és dicsérte őt, óva intett és emlékeztetett, majd azt mondta: „Nos, emberek! Én csupán egy ember vagyok. Nemsokára az Uram küldöttje megérkezik, akinek engedelmeskednem kell! Két kapaszkodót hagyok köztetek. Az első Allah Könyve, amiben útmutatást és fényt találtok. Fogadjátok hát el Allah Könyvét és kapaszkodjatok bele…” majd szeretetet és vágyat keltett bennünk Allah Írására…

Allahért Allahért ügyeljetek Allah Könyvére! Ragaszkodjatok ahhoz, ami benne van. Tartsátok be a parancsait, és ne lépjétek át a határait. Megtaláljátok benne az oltalmat az összes csapásra, és a megmenekülést minden kísértéstől. A teremtés célja az igaz Isten imádása. Azt mondta Allah: (A dzsinnt és az embert csak azért teremtettem, hogy engem imádjanak) Korán, 51: 56. Ám mivel az ember nem képes ésszel kitalálni, hogy kéne az Urát imádni, amire Allah megteremtette. Allah leküldte a Könyveket, és elküldte a prófétákat és küldötteket, hogy bizonyítékokat adjon, és érve az embereknek ne lehessen. Azt mondta Allah: (küldötteket örömhírhozókként és óva intőkként, hogy az embereknek ne lehessen Allahhal szemben érve a küldöttek után) Korán, 4: 165. Az emberek korábban valahányszor csak eltávolodtak az Uruktól, megváltoztatták annak vallását, elhagyták parancsát, megszegték tiltását. Ekkor a magasztos Allah küldött valakit hozzájuk, hogy az egyenes útra visszatérítse őket. Abu Hurejra – Allah elégedettsége vele – mondta, hogy a Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – így szólt: „Izrael fiai közt a próféták egymást követték. Valahányszor egy próféta meghalt, jött a következő. Énutánam pedig már nem lesz több próféta csak kalifa, de abból sok.” Azt kérdezték: Mit parancsolsz, mit tegyünk? Azt mondta: „Tartsátok be a hűségeskütöket a kezdetektől fogva. Teljesítsétek jogaikat. Allah számon fogja kérni őket a népeik felől.” Ez prófétaságának – Allah dicsérje és üdvözítse – egyik jele. Egy rejtett dologról beszélt nekik. Olyanról, ami a múlt nemzedékével történni. Elmondta, hogy Izrael fiai közt egymást érték a próféták. Valahányszor a bűn felütötte a fejét köztük, Allah prófétát küldött közéjük, hogy kijavítva visszatérítse az egyenes útra őket. És hogy megszüntesse azt, ami köztük a fejét fölütötte és a vallásukat megváltoztatta. Ebben bizonyítékot találunk arra, hogy az embereknek szükségük van egy vezetőre, aki az ügyeiket intézi, és a vallás alapján ítélkezik. Az a szava pedig: „Utánam nem lesz próféta” aki azt tenné, amit azok tette, vagyis ez bizonyítja, hogy a vallása fenn fog maradni a Feltámadás Napjának kezdetéig, valamint, hogy a vallási jogszabályok is maradandóak, nem változnak. Tehát érvényes minden korban és időben. Ami akkor a vallás része volt, az ma is az. Ami akkor sem volt a vallás része, az most sem lesz az. Ami furcsa, hogy napjainkban vannak olyan átlagos muszlimok, akiket értelmiségieknek és gondolkodóknak hívnak és a demokrácia szabadságát kántálják. Azt állítják, hogy az iszlám vallás nem aktuális a jelen korban. A hitetlenek hamis jelképeit skandálják, mint: nincs a vallásban politika és nincs a politikában vallás. Ez teljes mértékben zavaros és rossz. Tudatlanság és lárma. Ibn Báz tudóst – Allah részesítse irgalomban – megkérdezték arról, aki azt mondja: nincs a vallásban politika és a politikában vallás. Azt felelte: a politika vallástól való függetlenítése független hitetlenség…

Aki valóban ismeri a vallást tudja, hogy az jogszabály és politika. Kapaszkodjatok hát a vallásotokba Allah szolgái! És tudjátok meg, hogy ezzel nyertek védelmet és menedéket. Óvakodjatok a bűnös szlogenektől és a hitetlen mottóktól, amelyek ütköznek az Uratok által adott vallással, és a Prófétátok – Allah dicsérje és üdvözítse – útjával.

Allah tudja igazán! Frodító: Ifj. Karasszon Attila

 

Last Updated ( Friday, 25 February 2011 22:49 )