Home Zuhd és Rakaik Prédikáció 2011.03.18.

Prédikáció 2011.03.18.

Prédikáció 2011. március 18.

Számon leszünk kérve azért, amit mondunk?

Aki vigyázni tud a nyelvére, az kézben tartja a dolgait. Aki sokat beszél, az sokat hibázik, aki sokat hibázik, annak sok a bűne. A Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – megparancsolta a nyelv visszafogását, és világossá tette azt is, hogy a nyelv az oka a Pokolba jutásnak, ahogy azt Muádz – Allah elégedettsége vele – mondta: „Ne mondjam-e el, hogy lehet az egészet kézben tartani?” Dehogynem ó Allah prófétája! Megfogta a nyelvét és azt mondta: „Fogd vissza ezt!” Azt mondtam: Ó Allah prófétája! Számon leszünk kérve azért, amit mondunk? Azt felelte: „Figyelj hát Muádz! Mi másért vettetnének az emberek az arcukkal előre a Pokolba, mint a nyelveik termése végett?” Nos, fogd vissza a nyelved, tudd, hogy mit mondasz, légy tisztában szavaiddal, ez minden jó alapja. Az ember a szavaival és tetteivel ülteti el a jutalmait, vagy bűneit. A Feltámadás Napján pedig learatja majd, amit ültetett. Aki jót ültetett, az méltóságot fog aratni. Aki pedig rosszat ültetett, az bánatot fog aratni.

Legsűrűbben a szavak juttatják az embert a Tűzbe. Allah Küldöttjét – Allah dicsérje és üdvözítse – megkérdezték arról, ami a legtöbb embert juttatja a Kertbe, és azt mondta: „Istenfélelem és jó modor.” És megkérdezték arról, ami a legtöbbet juttatja a Pokolba, és azt mondta: „A száj és a szemérem.” Tehát a legtöbb embert a szája és a lágyéka juttatja a Tűzbe. A bűnös ember a szájával falja fel azt, amit bűnös módon megszerzett, mint a kamat. A nyelvét pedig szabadjára engedi az emberek méltóságát tekintve, trágár módon becsmérelve azt. Ugyan így a bűnös a szemérmével paráznaságra vetemedik, így sértve meg mások méltóságát. Mindnyájan pontosan tudjuk, hogy szavaink számon vannak tartva, fel vannak jegyezve, azonban – sajnos – külön választjuk a tudást a cselekedettől. De az ilyen szavak hallgatója sem jobb, vagy istenfélőbb, mint annak kiejtője. Mindenki közöttünk kívülről tudja a következő áját: (Nem mondhat ki egyetlen szót sem anélkül, hogy ne lenne nála egy tettre kész felvigyázó) Korán, 50: 18. De a mi csapásunk a cselekvésmentesség. (Nem mondhat ki egyetlen szót sem) legyen az rossz vagy jó (anélkül, hogy ne lenne nála egy tettre kész felvigyázó) aki felügyeli őt, jelen van nála. Tehát amit az ember mond, annál ott van egy angyal, aki tettre kész, tetterős, feljegyez mindent, amit mond, egy szót sem felejt ki. Ez az angyal vele van egészen a haláláig, egy pillanatra sem hagyja őt el. Allah a magasztos megbízott méltóságos angyalokat, hogy jegyezzék fel szavainkat és tetteinket. Azt mondta a magasztos Allah: (Nálatok bizony felvigyázók vannak* nemes feljegyzők* tudják, amit tesztek) Korán, 82: 10-12. Az ember kimond egy szót, aminek eredménye az örök kárhozat lehet. A két hiteles hagyománygyűjteményben található Abu Hurejra – Allah elégedettsége vele – közlésében, hogy Allah Küldöttje – Allah dicsérje és üdvözítse – azt mondta: „A szolga kimond egy szót, aminek tartalmára nem is figyel fel, és ennek következtében a Pokolban messzebbre kerül, mint amekkora a kelet és nyugat közti távolság.” „Aminek tartalmára nem is figyel fel”, vagyis nem gondolkozik el rajta, annak rossz voltán, és nem féli következményét. Allah Küldöttje – Allah dicsérje és üdvözítse – óva intett minket a nyelv szabadon engedésétől az emberek méltóságát megsértve. Azt is megmondta, hogy milyen jutalma lesz annak, aki pletykál és viszályt szít. Azt mondta: „Amikor az égbe mentem, elhaladtam egy nép mellett, akiknek hosszú rézkarmaik voltak, amikkel arcukat és mellkasukat marták. Azt kérdeztem: Gábriel, kik ezek? Azt felelte: Ők azok, akik az emberek húsát ették, és méltóságukat megsértették.” Az emberek húsát ették: olyan dolgokat mondtak róluk, amiket azok nem szerettek volna viszont hallani. Dzsábir – Allah elégedettsége vele – mondta: a Prófétával – Allah dicsérje és üdvözítse – voltunk, amikor egy dög szaga szállt felénk. Azt mondta – Allah dicsérje és üdvözítse –: „Tudjátok-e mi ez a szag? Ez azoknak a szaga, akik kibeszélnek másokat.” Azt mondta a Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse –: „Aki hazugságot állít egy hívőről, Allah gennyes, véres bélsáriszapba állítja, amíg vissza nem tér abból, amit mondott (meg nem bánja illetve bocsánatot nem kér).” A gennyes, véres bélsáriszap: a Pokollakók véres és gennyes ürüléke és mindenféle folyása, ami a kínjaik következtében kifolyik belőlük és összegyűlik a Pokolban.

Ki az közöttünk, aki nem beszél egyetlen muszlim tulajdonságáról sem? Sőt! Ki köztünk olyan, aki nem állít hazugságot muszlimokról? Allah a magasztos mondta: (Ó ti hívők! Kerüljétek a sok valószínűsítést, mert egyes valószínűsítés bűnös. És ne kémkedjetek, és ne beszéljétek ki egymást. Meg szeretnétek enni holt testvéretek húsát? Ugye ellenetekre volna! Féljétek hát Allahot! Allah bizony megbocsátó és irgalmas.) Korán, 49: 12. A jámbor hívők mindig is féltették a nyelvüket, és féltették tőle magukat. Ibn Maszúd – Allah elégedettsége vele – felment Szafa dombjára és megragadta a nyelvét majd azt mondta: Nyelvem! Mondj jót, jutalmad lesz. És ne mondj rosszat, békét lelsz. Tedd ezt azelőtt, hogy megbánod. Majd azt mondta: Hallottam Allah Küldöttjét – Allah dicsérje és üdvözítse – mondani: „Ádám fiai legtöbb bűnüket a nyelvük által szerzik.” Ibn Maszúd – Allah elégedettsége vele – mondta: Esküszöm Allahra, akin kívül nincs más jogosan imádható Isten! Nincs a földön semmi, aminek nagyobb szüksége volna a hosszú távú börtönre – egy változatban: ami jobban megérdemelné a hosszú börtönt –, mint a nyelv.”

Allah szolgái! A legsúlyosabb, amit egy muszlim elkövethet a nyelvével, más hitetlennek vagy paráznának illetve homoszexuálisnak nyilvánítása. A Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse –: „Ha bárki azt mondja egy testvéréről: Te hitetlen! az egyik bizony meg fog történni. Ha valóban az, aminek mondta, ellenben visszatér rá.” a két hiteles hagyománygyűjtemény. Mi az hát, ami rávesz téged arra, hogy ezt az óriási bűnt elkövesd? Óvakodj, hogy valakit is hitetlennek mondj! Ahhoz, hogy megtehesd, feltételeknek kell teljesülnie és akadályoknak megszűnnie. Ezt azonban nem teheti meg akárki. Aki hitetlennek mondhat mást, az csakis nagy és szilárd tudású vallástanító sejk lehet. Aki istenfélő, és ájtatos. Akik félik Allahot ezért nem sértik meg az emberek méltóságát.

Óvakodj attól, hogy bárkit is erkölcstelennek, paráznának illetve homoszexuálisnak mondj. Allah a magasztos azt mondta: (Akik a szemérmes tiszta szabad nőket megvádolják, és nem tudnak tanút hozni állításukra, azokat nyolcvan korbáccsal büntessetek, és ne fogadjatok el tőlük tanúzást többé. És ők a megátalkodott bűnösök.* Kivéve azokat, akik megbánják azt ezután, és megjavulnak. Nos, Allah megbocsátó és irgalmas.) Korán, 24: 4-5. Allah a magasztos súlyos bűnnek minősítette azt, ha valaki a testvére méltóságába tapos azzal, hogy paráznának vagy homoszexuálisnak mondja azt, aki tiszta és szemérmes. Büntetése is igen súlyos a rágalmazónak: (nyolcvan korbáccsal büntessetek, és ne fogadjatok el tőlük tanúzást többé.) ha viszont megbánja a rágalmazó a bűnét, akkor a tudósoknak két véleménye van a tanúzása elfogadását tekintve: továbbra sem lehet elfogadni, bűnbánata után el lehet fogadni. A helyes a második. Bűnbánatát pedig akkor lehet elfogadni, ha nyilvánosan meghazudtolja magát kijelentve, hogy állítása nem igaz, és megjavulva jókat cselekszik. Épít rombolás helyett. (ők a megátalkodott bűnösök.) akik áthágják az Allah által felállított szabályokat, akiknek sok a bűnük, mert megszegik azt, amit Allah megtiltott. Megsértették a muszlimok méltóságát. És szeretik, ha az erkölcstelenség és bűn terjed azokról, akik hívők.

Allah szolgái! A nyelv védelme a biztonság jele, az istenfélelem jelképe. A Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – mondta: „Aki hisz Allahban és az Utolsó Napban az vagy jót mondjon, vagy hallgasson.” A nyelv visszafogása az iszlám jele. Azt mondta a Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse –: „Muszlim az, akinek a nyelvétől és kezétől a többi muszlim biztonságban van.” A legjobb tett, ha a többi muszlim biztonságban tudhatja magát a nyelvedtől. A nyelv visszafogása a vallásod és szíved épségének jele. Azt mondta a Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse –: „Addig nem lesz egyenes a hite senkinek, amíg a szíve egyenes nem lesz. A szíve pedig addig nem lesz egyenes, amíg a nyelve az nem lesz. Az ember addig nem jut a Paradicsomba, amíg a szomszédai biztonságban nem tudják magukat a rosszától.” A nyelv megőrzése az üdvözülés oka, és a Paradicsom elnyeréséé. A Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – mondta: Aki garantálja nekem azt, ami a két pofacsontja és a két lába között van, annak én is garantálom a Kertet.”

De Allah tudja igazán! És Allah dicsérje és üdvözítse a Prófétánkat Mohamedet, az ő családját és az összes kortársát.

Fordító: Ifj. Karasszon Attila

Last Updated ( Saturday, 26 March 2011 14:32 )