Home Zuhd és Rakaik A cionista keresztény terv a közel keletről

A cionista keresztény terv a közel keletről

Letöltés - Download - حفظ

Prédikáció 2011. április 1.

A cionista keresztény terv a közel keletről

Allah a magasztos azt mondta: (addig nem lesznek megelégedve veled a zsidók és a keresztények, amíg az ő vallásukat nem követed) Korán, 2: 120.  A keresztények és a zsidók tehát annak ellenére, hogy ismerik a Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – tulajdonságát és személyét addig nem lesznek vele megelégedve, amíg a vallásukat nem fogja követni elhagyva ezzel a saját vallását. Pedig úgy ismerték őt, személyét, ahogy a saját gyermekeiket is: (akiknek az Írást adtuk, úgy ismerik, ahogy a gyermekeiket is) Korán, 2: 146. Ha a Prófétához – Allah dicsérje és üdvözítse – így álltak hozzá, akkor mit várhatunk tőlük, hogyan viselkedjenek a Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – követőivel, akiknek a szíve ráadásul telítődött a világ iránti szeretettel. Allah Küldöttje – Allah dicsérje és üdvözítse – szava igaz rájuk nézve: „A nemzetek hamarosan egyesülnek ellenetek, mint ahogy az állatok gyűlnek az etető köré. Valaki azt kérdezte: Kevesen leszünk mi akkor? Azt felelte: Ellenkezőleg! Ti akkor sokan lesztek, de olyanok, mint az özönlő víz habja és hordaléka. Allah pedig megszünteti az ellenségeitek szívében az irántatok érzett rettegést. És a ti szívetekbe pedig gyengeséget ültet. Valaki azt kérdezte: Allah Küldöttje! Milyen gyengeséget? Azt felelte: A világi élvezetek iránti szeretetet és a halál utálatát.” (addig nem lesznek megelégedve veled a zsidók és a keresztények, amíg az ő vallásukat nem követed) ne hidd hát azt, hogy ami a muszlimok hazáiban történik, mint kétkedések, meghasonlások, az puszta véletlen, vagy a pillanat hatása. Ellenkezőleg, ez gyarmatosító terv része, amely arról szól, hogy az iszlám országokat apró országocskákra osszák, amelyekben cionista egyének uralkodnak, és akiknek engedelmeskednek. 1983-ban az amerikai kongresszus egyöntetűen megszavazta egy titkos ülésen a zsidó orientalista (Bernard Lewis) projektjét az iszlám világ 34 törzsi és felekezeti elven alapuló kis országra felosztásáról. Úgyszintén kijelentette az amerikai külügyminisztérium, amikor Afganisztánt és Irakot támadták a következőt: Irak taktikai választás volt, Szaúd-Arábia stratégiai választás volt, Egyiptom pedig a főnyeremény.

Amikor csak eltávolodunk Allahtól, az ellenségeink elragadják azt, amit birtoklunk, és elvesznek a földterületeink, ahogy azt a Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – mondta: „Csak úgy szeghetik meg az Allahhal és a küldöttjével kötött egyezségüket, hogy Allah kívülálló ellenséggel sújtja őket, akik elragadják annak egy részét, amit birtokolnak.”

Az ember meg kérdezgeti: az egymást követő csapás, és a tengernyi szerencsétlenségben árnyékában: nincs derengő fény? Nincs remény? A válsz pedig ott rejlik Allah Könyvében és prófétájának hagyományában. Azt mondta Allah a magasztos: (Allah megígérte azoknak, akik hívők lettek közületek és jótetteket cselekszenek, hogy örökül fogja nekik adni a földet, mint ahogy örökül adta azoknak is, akik előttetek éltek, és a vallásukat, amit kiválasztott nekik szilárddá teszi, és a félelmüket biztonságra cseréli. Engem imádnak ők és nem állítanak mellém társként semmit) Korán, 24: 55. Ezek a győzelmetek feltételei Mohammed – Allah dicsérje és üdvözítse – nemzete! Ezek a biztonságotok és stabilitásotok eszközei: a hit, a jótett, a tauhíd megvalósítása és a sirk elhagyása. Mindenkinek, aki az ellopott biztonságot kutatja, aki a békét keresi, aki félti magát, méltóságát és vagyonát! Allah a magasztos mondja: (a félelmüket biztonságra cseréli. Engem imádnak ők és nem állítanak mellém társként semmit) és azt: (Ó ti hívők! Ha győzelemre juttatjátok Allah vallását ő is győzelemre juttat titeket és szilárddá teszi lábatokat) az összecsapáskor. Korán, 47: 7. Majd fogadjátok a következő örömhírt! Ahmed jegyezte le Nomán ibn Besírről, aki mondta: a mecsetben ültünk a Prófétával – Allah dicsérje és üdvözítse –. Besír pedig szűkszavú hallgatag férfi volt. Abu Thálaba Al-Khusaní pedig odajött és azt mondta: Besír ibn Szád! Tudod-e Allah Küldöttje – Allah dicsérje és üdvözítse – hagyományát az emírekről? Azt felelte Hudzejfa: Én tudom a prédikációját is. Abu Thálaba leült és azt mondta Hudezjfa: Allah Küldöttje – Allah dicsérje és üdvözítse – mondta: „Addig lesz a prófétaság jelen köztetek, amíg Allah akarja, majd megszünteti, amikor megakarja, majd prófétai úton járó kalifátus lesz, amíg Allah akarja, hogy legyen. Majd megszünteti Allah, amikor megakarja. Majd igazságtalan királyság lesz, amíg Allah akarja, hogy legyen. Majd megszünteti Allah, amikor megakarja. Majd zsarnoki despota királyság lesz, amíg Allah akarja, hogy legyen. Majd megszünteti Allah, amikor megakarja. Majd prófétai úton járó kalifátus lesz, majd elhallgatott.” Albání hitelesítette.

A Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – ebben a hagyományban a kormányzás fázisait, amely az iszlám nemzetet fogja irányítani. Ezek a következők:

1. A prófétai fázis, amely megszűnt a Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – halálával.

2. A prófétai úton járó kalifátus, amely a Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – halálával kezdődött AH. 11. évben Rabí Al-Awwal hónapban, amikor is Abu bakr kalifátusi uralkodása kezdődött. Majd véget ért AH. 41. Évben Dzsumádá Al-Úlá hónapban az ötödik kalifa Haszan ibn Ali – Allah elégedettsége vele, aki kibékítette a két ellenséges csoportot – lemondásával Muávija javára az uralkodásról, aki az első muszlim király volt.

3. Igazságtalan királyság, ami Beni Omajja uralkodásával kezdődött és tartott egészen az iszlám uralkodók bukásáig, AH. 1342. Radzsab 27.-ig, ami 1924. Márciusa 3. volt.

4. Zsarnoki despota királyság, ami – persze Allah tudja igazán – az iszlám uralkodók bukásával kezdődött és tart egészen a Mehdi megjelenéséig a Feltámadás kezdetéhez közeli időben.

5. A prófétai úton járó kalifátus, ami Mehdi megjelenését és Jézus – béke vele – visszajövetelét megelőzően fog kezdődni – Allah engedelmével –. Jelenleg nem maradt előttünk más, csak az a kalifátus, ami a prófétai úton jár majd. Térjetek hát vissza dicső módon Allah útjára, a Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – követésével.

Allah tudja igazán.

Fordító: Ifj. Karasszon Attila

Last Updated ( Friday, 08 April 2011 17:40 )