Home Zuhd és Rakaik A Prófétától – Allah dicsérje és üdvözítse – eltérés hátrányos következménye

A Prófétától – Allah dicsérje és üdvözítse – eltérés hátrányos következménye

Letöltés - Download - حفظ

Prádikáció 2011. május 13.

A Prófétától – Allah dicsérje és üdvözítse – eltérés hátrányos következménye

Allah a magasztos óva intett minket attól, hogy engedetlenek legyünk a küldöttel – Allah dicsérje és üdvözítse –. Allah a magasztos azt mondta: (Óvakodjanak azok, akik eltérnek az ügyétől, nehogy kísértés sújtsa őket, vagy fájdalmas kínzás) Korán, 24: 63. (nehogy kísértés sújtsa őket) a szívüket hitetlenség, képmutatás vagy bidá érintse meg (vagy fájdalmas kínzás) az evilágon halál, börtön vagy valami hasonló formájában.

A magasztos Allah megparancsolta a Prófétájának való engedelmességet, és tiltott minket az ellenszegüléstől. Ez az ellenszegülés lehet hitetlenségbe torkolló, amelynek következménye a Pokol tüzében sínylődés, ami a hitetlenségbeli eltérés. De van nem hitetlenségbeli is, aminek nem következménye a pokolban lét az örökkévalóságig, még ha az ellenszegülőt egy darabig a tűz sújtani is fogja.

Rengeteg idézetet lelhetünk arra a Koránban és a szunnában, amely az mondja, hogy tilos a Prófétától – Allah dicsérje és üdvözítse – eltérni, neki ellentmondani. És ha mégis így teszünk, akkor Allahnak mondunk ellent, ahogy a két hiteles hagyománygyűjteményben olvashatjuk: Aki nekem engedelmeskedik, az Allahnak engedelmeskedik, aki nekem ellenszegül, az Allahnak szegül ellen.”

A neki ellentmondás a Pokolban öröklétet eredményezi. Azt mondta Allah a magasztos: (Aki ellenszegül Allahnak és a küldöttjének, azé lesz a Pokol tüze, amelyben örökké fog tartózkodni) Korán, 72: 23. Ez alatt természetesen a hitetlenséget eredményező ellentmondást kell érteni, ahogy azt az egyértelmű idézetek is alátámasztják. Ellenben az enyhébb eltérés nem okoz örök sínylődést a Pokolban, még ha egy időre oda is kerül az elkövetője.

A tőle eltérés és neki ellenszegülés az egyértelmű tévelygés oka, ahogy a magasztos mondta: (Aki ellent mond Allahnak és a küldöttjének, az bizony messzi tévelygésben bolyong) Korán, 33: 36.

Allah Küldöttjétől – Allah dicsérje és üdvözítse – eltérés az oka a megaláztatásnak és lenézettetésnek. A Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – mondta: a megaláztatás és a lenézettetés azt sújtja, aki eltér az ügyemtől. Ahmed és Tabaranij jegyezték le Ibn Omarról – Allah elégedettsége velük –.

A tőle eltérés és neki ellentmondás – Allah dicsérje és üdvözítse – a pusztulás oka. A két hiteles hagyománygyűjteményben található Abu Múszá – Allah elégedettsége vele – közlésében a Prófétáról – Allah dicsérje és üdvözítse –, aki azt mondta: Én és az, amit hoztam hasonlóak vagyunk ahhoz az emberhez, aki elment a népéhez és azt mondta: Népem! Láttam a sereget a saját szememmel. Én csupán óva intelek titeket. Meneküljetek hát! Egy csoport közülük engedelmeskedett neki és alkonyatkor azonnal útnak indultak, és megmenekültek. Egy másik csoport közülük ott maradt a lakhelyén, és a sereg reggel lecsapott rájuk, és megölték és kiirtották őket. Hasonló ez a történet ahhoz, aki engedelmeskedik nekem és azt követi, amit hoztam és ahhoz, aki ellenkezik velem és meghazudtolja azt, ami igazságot kaptam.

A Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – kortársai – Allah elégedettsége velük – vették a legkomolyabban a neki engedelmességet. A legnagyobb mértékig ők féltek a neki ellenszegüléstől. Óva intettek a tőle eltéréstől, sőt felszólították és megszakították a kapcsolatot azzal, aki szándékosan ellent mondott a Prófétának – Allah dicsérje és üdvözítse –.

Áisa – Allah elégedettsége vele – mondta: Abu Bakr – Allah elégedettsége vele – mondta: Nem hagytam el semminek a megtevését, amit Allah Küldöttje – Allah dicsérje és üdvözítse – megtett. Én is mindet megtettem. És bizony félek attól, hogy ha nem teszek meg valamit, amit ő megtett, akkor tévútra lépek.

Ibn Omar – Allah elégedettsége velük – pedig azt mondta, hogy a Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – így szólt: Ne tiltsátok el a feleségeiteket a mecsetektől, ha engedélyt kérnek oda menni. Azt mondta Bilál, a fia: Allahra, bizony meg fogjuk tiltani. Ekkor nagyon komolyan megszidta és azt mondta: Allah Küldöttjének – Allah dicsérje és üdvözítse – szavát közlöm veled, te pedig azt mondod: Allahra, bizony meg fogjuk tiltani? Majd ezt követően mellkason vágta.

Abdullah ibn Mugaffal – Allah elégedettsége vele – látott egy férfit kavicsot pöckölgetni a hüvelykujjával és azt mondta neki: Ne pöckölgess, mert Allah Küldöttje – Allah dicsérje és üdvözítse – megtiltotta ezt, vagy utálta ezt. Majd később látta, hogy még mindig pöckölget, és ekkor azt mondta neki: Allah Küldöttjének – Allah dicsérje és üdvözítse – szavát közlöm veled, hogy megtiltotta a pöckölgetést vagy utálta azt, és te ezt továbbra is csinálod?! Jó darabig nem fogok hozzád szólni. Egy változatban: Soha többé nem fogok veled beszélni.

Ibn Abbász – Allah elégedettsége vele – mondta: Látom, hogy pusztulás vár rájuk. Azt mondom nekik, hogy Allah Küldöttje – Allah dicsérje és üdvözítse – mondta, erre ők azt felelik, hogy Abu Bakr és Omar megtiltotta. Úgy vélem Allah megnyitja majd alattatok a földet, hisz azt mondom nektek, hogy Allah Küldöttje – Allah dicsérje és üdvözítse – mondta, ti pedig azt mondjátok, Abu bakr és Omar mondta.

A Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – szunnája a legteljesebb útmutatás. Aki ettől eltér, az meg fogja azt bánni, és ehhez kétség sem férhet. Itt van például Abdullah ibn Omar ibn Alász – Allah elégedettsége velük –, aki a nappalokat böjtölte, az éjszakákat imádkozta, a Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – pedig megmutatta neki, hogy mi a legjobb böjt és a legjobb éjszakai ima, de ő azt felelte vissza: Én ettől többet is bírok. Majd amikor öreg lett, azt mondta: Bárcsak elfogadtam volna Allah Küldöttjének – Allah dicsérje és üdvözítse – enyhítését… Ibn Khuzejma változatában pedig: Abdullah azt mondta: Ha elfogadtam volna Allah Küldöttjének – Allah dicsérje és üdvözítse – a könnyítését kedvesebb lenne számomra, mint a családom és a vagyonom kétszerese.

Allah Küldöttjétől – Allah dicsérje és üdvözítse – való szándékos eltérés bizony nagyon veszélyes dolog. Következménye súlyos. Büntetése nagyfokú. Allah a magasztos lehet, hogy már az evilágon megbüntet érte azzal együtt, hogy a Túlvilágon súlyos és fájdalmas kínok várnak az elkövetőjére, amennyiben Allahnak nem bánja meg bűnét.

Ez néhány pontja csupán annak, hogy milyen következményei vannak az ellenszegülésnek illetve eltérésnek. Anasz – Allah elégedettsége vele – mondta: Egy keresztény férfi muszlim lett, és megtanulta a Tehén és az Imran szúrákat, és a Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – írnoka volt. Majd ismét keresztény lett és azt terjesztette: Mohammed csak azt tudta, amit leírtam neki. Allah a magasztos megölte őt, majd eltemették. Reggelre pedig a föld kivetette őt magából. Azt mondták: Ezt Mohammed és a társai tették, amikor megtudták, hogy elmenekült tőlük, kiásták a barátunk sírját és eldobták a holttestét. Majd sírt ástak neki, de mélyebbet. Reggelre a föld kivetette őt magából. Azt mondták: Ezt Mohammed és a társai tették, kiásták a barátunk sírját, amikor az elmenekült tőlük és eldobták a testét. Majd sírt ástak neki és olyan mélyre ástak, amilyenre csak tudtak. Reggelre a föld ismét kivetette őt magából. Ekkor ráeszméltek, hogy ezt nem ember tette és kidobták a testét. Bukharí.

Úgyszintén itt található, Abdullah ibn Abbászról – Allah elégedettsége vele –, hogy a Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – belépett egy beduinhoz meglátogatni őt betegségében, és azt mondta, hogy amikor a Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – amikor beteget látogatott, belépve hozzájuk mindig azt mondta nekik: Semmi baj, adjon Allah tisztulást! Erre azt válaszolta: Azt mondtad, hogy tisztulás? Dehogyis! Ez egy égető láz, ami egy vénet kínoz, és a sírba juttatja. Ekkor a Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – azt mondta: Nos ha így állunk, akkor úgy lesz! Egy változatban Tabaranínál pedig: ha megtagadod, úgy lesz, ahogy mondod, amit Allah elrendel, az bizony úgy is lesz. Azt mondta: Még be sem állt az este másnap, és ő belehalt.

Muszlim és Ahmed jegyezték le Szeleme ibn Alakvá – Allah elégedettsége vele – közlésében, hogy egy férfi Allah küldöttjénél evett a bal kezével (Ahmednél: Buszr ibn Ráí Alír volt a neve, Asdzsa törzsből) és azt mondta neki – Allah dicsérje és üdvözítse –: A jobb kezeddel egyél. Azt felelte: Nem tudok. Ő azt válaszolta erre: De bizony tudsz. Csupán a gőg tartotta őt vissza attól, hogy jobb kézzel egyen. Azt mondta: Ezt követően többé nem tudta a szájához emelni a kezét.

De Allah tudja igazán.

Fordító: Ifj. Karasszon Attila

Last Updated ( Friday, 20 May 2011 19:31 )