Home Vallásjog (Fikh) Zarándoklati töredékek

Zarándoklati töredékek

2010. október 29. Zarándoklati töredékek (vázlat)

A dicsőség Allahot illeti, és Allah dicsérje és üdvözítse az utolsó Prófétát. Továbbá:

E napokkal minden évben elérkezik a zarándoklat és Omra ideje, és az emberek ennek elvégzésére sietnek Allah Tilalmas Házához. A muszlimok kelettől nyugatig a hit, a megbocsátás és a Tűztől megmenekülés utazásába kezdenek. Senki ne felejtse el, hogy a zarándok mennyi energiát, pénzt öl ebbe az útba, és mekkora türelmet kell gyakorolnia. El kell viselnie a felesége és gyermekei hiányát. Ezért hát, akinek szándékában áll elvégeznie ezt a szertartást, a következő töredékeket át kell vennie, mielőtt belevágna:

Első töredék: a vallás két igen fontos alapra épül: őszinte odaadás Allahnak és a Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – követése. Tehát nem szabad mást imádni, mint Allahot, és nem szabad másképp imádni, mint ahogy a Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – tette. Erre a bizonyíték a Korán és a Szunna. Allah a magasztos mondta: (Aki reménykedik az Urával való találkozásban, az jót tegyen, és ne állítson társul senkit az Ura szolgálatában.) Korán, 2: 110. Amennyiben hiányzik az őszinte hit vagy a követés, esetleg mindkettő, úgy a cselekedet nem lesz elfogadva. A magasztos Allah azt mondta a tettek nem elfogadásával kapcsolatban, amennyiben az őszinte odaadó hit hiányzik: (és a felé fordulunk, amit a cselekedetek közül tettek és szálló porrá tesszük azt) Korán, 25: 23. Allah Küldöttje – Allah dicsérje és üdvözítse – azt mondta a vallásilag új dolgok visszautasíttatásáról: „Aki új dolgot alkot a vallásunkban, olyat, ami nincs benne, az vissza lesz utasítva”. Al-Bukharí és Muszlim jegyezték le Áisáról – Allah elégedettsége vele –. Ezért te kedves zarándok, őszintén Allahért végezd el e zarándoklatod. A Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – ugyanis, amikor kinyilvánította a zarándoklati szándékát (telbija) akkor azt mondta: „Ó Allah! Olyan zarándoklat, amelyik külsőségtől és hírnévtől mentes”. Ibn Mádzse.

Második töredék: szintén egy igen fontos alapszabályról. Az istenszolgálatok alapja a tilalom, egyszóval nem szabad semmit olyat tenni benne, amit Allah vagy a Küldöttje ne rendeltek volna el. Ezzel szemben a világi szokások alapja az engedélyezés, tehát semmi sem tilos ezekből csak az, amit Allah vagy a Küldöttje megtiltottak. A bizonyíték erre, hogy Allah a magasztos rászólt azokra, akik tilossá vagy megengedetté tesznek maguktól dolgokat. Azt mondta: (Mondd: Mondjátok csak, ami gondoskodást Allah leküldött nektek, amik közül tilossá és megengedetté tesztek dolgokat, mondd: Allah engedte tán ezt meg nektek, vagy hazugságot állítotok Allahról?) Korán, 10: 59. Rászólt azokra is, akik vallási törvényeket alkotnak, vagy olyan vallási törvényeket követnek, amiket nem Allah rendelt el: (Vagy nékik társaik volnának, akik olyan vallási törvényeket alkottak nekik, amikre Allah nem adott engedélyt…) Korán, 42: 21. Kedves zarándok! Tudnod kell, hogy te egy igen fontos istenszolgálatra mész, amit a Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – elvégzett, és aminek úgy elvégzésére utasított téged, mint ahogy a kortársait is, hogy azt teszed, amit ő is tett. Dzsábir – Allah elégedettsége vele – mondta: „Láttam a Prófétát – Allah dicsérje és üdvözítse – a nyergéből dobni az Áldozás napján és mondta: Tanuljátok a szertartásaitokat, mert én nem tudom, hogy fogok-e ez után még egyszer is zarándokolni.” Muszlim. Őrizd hát meg a Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – hagyatékát és utasítását, hogy olyan lehessen a zarándoklatod, mint amilyen a Prófétáé – Allah dicsérje és üdvözítse – volt.

Harmadik töredék: újabb fontos szabály. A cselekedet csak akkor válik istenszolgálattá (ibáda), ha két dolog teljesül: Allah iránti teljes alázat és szeretet. Allah a magasztos mondta az után, hogy megemlítette a legjobb teremtményeit az emberek közül: (Ők bizony sietve versengtek a jótettekben és remélve és félve fohászkodtak hozzánk, és irántunk alázatosak voltak) Korán, 21: 90. Kötelező tehát rád nézve kedves zarándok testvérem, aki erre az áldott útra készülsz, hogy ezt mindvégig jól az eszedben tartsd. Úgy indulj útnak, hogy szereted Allahot és azt, amit elrendelt, és amikor végzed, akkor teljes mértékben alázkodj meg előtte és neki, és ne úgy, mintha szívességet tennél vagy valamit bizonyítanál.

Negyedik töredék: a legelső dolog, amit a zarándokok tesznek az, hogy levetik szabott ruháikat, és tilossá válik számukra a parfüm és a nemi élet. Izárt és ridát öltenek magukra, ahogy azt a Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – mondta: „…Mindenki izárban, ridában és lábbeliben lépjen a tilalmi állapotba…” Ahmed jegyezte le Ibn Omar – Allah elégedettsége velük – közlésében. Azt is mondta: „Ne vegyetek föl olyan ruhát, amit sáfrány vagy varsz ért”. A két hiteles hagyománygyűjtemény. Tehát izárban és ridában lépnek a tilalmi állapotba, mint akik a hátuk mögött hagyják az evilágot, és olyan ruhát öltenek, mint a halottak. Aki ilyen ruhába bújik, az szentelje magát a bűnbánatnak. Emlékezzen a Feltámadásra és annak szörnyűségeire. Nem szabad hát, hogy ez az esemény – mindegy, nézzük-e vagy részt veszünk rajta – úgy múljon el, hogy nem tanulunk belőle.

Ötödik töredék: a telbija szavai. „Lebbejke-llaahumma lebbejk, lebbejke lá seríke leke lebbejk, inne-lhamda va-nnimata leke va-lmulk, lá seríke lek.” (Engedelmeskedve megjelentem ó Allah engedelmeskedve megjelentem! Engedelmeskedve megjelentem nincs néked társad engedelmeskedve megjelentem! A hála, a kegy és az uralom is bizony a tiéd, nincs néked társad!) Ezek a zarándoklat jelképes szavai. A legjobb zarándoklat a hangos és véres, vagyis amelyik alatt a telbiját jó hangosan mondogatják, és áldozati állatot vágnak, amikor kell, ahogy ezt a Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – mondta. Tehát a zarándoklat legelső cselekedete az emberi értékek levetkőzése, míg a legelső szavai a teremtmények Ura egynek megvallása. A zarándok a telbijával kinyilvánítja az Allah iránti szeretetét és engedelmességét. Allah felé fordulás: „Lebbejke-llaahumma lebbejk”. Allah egynek megvallása: „Megjelentem nincs néked társad megjelentem”. A telbiját mondogatja elismerve Urának tökéletességét és az iránta érzett hálát. Értékeli a hatalmát és óriási kegyét: „A hála a kegy és az uralom is bizony a tiéd”. Mondja a telbiját nyomatékosítva Allah egy isten voltát: „nincs néked társad”. A zarándok elkezdi ezt az igen fontos istenszolgálatot ezekkel az igen tömör és velős szavakkal.

Hatodik töredék: egy nagyon fontos tanulság a világ egyik legjobb asszonyától, Hágártól, Izmael anyjától. Al-Bukharí jegyezte le Ibn Abbászról – Allah elégedettsége velük –, aki mondta: „Legelőször a nők közül Izmael anyja alkalmazta a nitaakot (ruha közepét övvel megkötötte és ráborította az övre a ruháját, hogy az alját ezzel fölemelje a földről óvva azt munka közben), nehogy eltörölje a nyomát Sára elől. Majd Ábrahám elvitte őt a fiával, Izmaellel, akit még szoptatott, és letelepítette őket a Háznál a Dauha területen a zemzem fölött a mecset felső részénél. Az idő tájt senki nem élt ott és víz sem volt. Otthagyta hát őket egy tarisznya datolyával és kulacs vízzel. Ábrahám ez után visszaindult Izmael anyja pedig követte őt mondva: Ábrahám! Hova mész? Itt hagysz minket ebben a völgyben, ahol se ember se más nincs? Ezt elismételte sokszor neki, ő viszont felé se fordult. Ekkor azt mondta Ábrahámnak: Allah volt az, aki megparancsolta ezt neked? Azt felelte: Igen. Azt mondta: Akkor bizony nem fog elhanyagolni minket. És visszatért.” Gondolkozz el kedves testvérem ezen az érdekes és félelmetes eseményen. Egy asszonyt, akinek se hatalma se ereje a férje pedig elviszi őt egy puszta sivatagba, ahol se víz se termés. Otthagyja őt és a csecsemőjét egy kevés vízzel és datolyával. Amikor pedig közli vele a férje, hogy ez Allah parancsa azt mondja: „Akkor bizony nem fog elhanyagolni minket”. Nézd mily szilárd hitű is volt. Ezért is ért el magas rangot és vált neve híressé és fennmaradóvá. Allah aztán felfakasztotta nekik a zemzem vizét. Kötelezővé tette az emberek számára a menetelését Szafa és Merva között. A fiát és a férjét pedig megtisztelte a Ház alapjainak újraépítésével. Láthatjátok emberek! Aki megőrzi Allahot, nem fogja őt elhanyagolni.

Végezetül kedves hittestvéreim! Ezek drága jó tanácsok azoknak, akik Allah Tilalmas Házához mennek zarándoklatra. Kérjetek tanácsot és útmutatást. Kérj tanácsot és véleményt az úttal és az útitársakkal kapcsolatban. Majd legyen őszinte a szándékod Allahnak és siess megírni a végrendeletedet. Bánd meg a bűneidnek, és kártalanítsd azokat, akiknek jogát megsértetted. Egyeztesd a zarándoklat szabályait. Ügyelj a jó útitársakra. Jó és helal pénzből költs az útra. Próbálj sokat adakozni azoknak, akinek kevés van. Annyit hagyj hátra a családodnak, amennyi elegendő számukra. Légy a barátaid jó útitársa, ügyelve a nyugalmukra. Nehogy gyűlölködj! Légy csöndes, kedves és barátságos. Mindezt azért, hogy kiérdemeld az irgalmat. Ügyelj a nyelvedre. Ne bántsd a testvéreidet. Kerüld a fölösleges, és a mondta és mondták beszédet. Sokat emlegesd inkább Allahot, a magasztost. Kerüld a kibeszélést és a rágalmazást. Süsd le a szemedet a nők előtt, hisz a tekintet ragály. A nő pedig takarja magát és legyen szemérmes. Kerülje a parfümöt és az átlátszó ruhát. Utasíts a jóra és tilts a rossztól. Terjeszd Allah vallását, ahogy csak képes vagy. Éreztesd magaddal a zarándoklat és a terület nagyságát, fontosságát. Emlékezz, hogy a zarándoklatnak csupán pár napja van. A szertartás tettei pedig igen központiak. Használd ki hát az idődet, mielőtt elrohanna. Óvakodj, nehogy méltánytalan légy magaddal vagy másokkal. Ezek a jó tanácsok neked testvérem. Allahot kérem, hogy bocsásson meg nekem és nektek és szabadítson fel a Tűz büntetése alól. Allah dicsérje és üdvözítse a kiválasztott Prófétát, a családját és a kortársait.

Allah tudja igazán! Fordította: Ifj. Karasszon Attila

 

Last Updated ( Monday, 14 February 2011 21:48 )