Home Magunkról

Magunkról

Béke Jótékonysági Alapítvány

A Béke Jótékonysági Alapítványt 1996. április 03. napján alapították.

A Fővárosi Bíróság 6069 szám alatt jegyezte be.

A Béke Jótékonysági Alapítvány és Iszlám Egyház céljai:

· Az Iszlám vallás ismertetése és terjesztése:

o Hazai és nemzetközi hitterjesztők és tudósok segítségével.

o Iszlámot ismertetető és terjesztő kiadványok terjesztése révén,

o Konferenciák, tanfolyamok és előadások szervezése a célok érdekében.

· Mecsetek és imahelyek alapítása a vallási jelképek fenntartására.

· Iszlám oktatási intézmények létesítése a muszlimok gyermekeinek.

· Magyar tanulók kiküldése ösztöndíjjal iszlám országokba iszlám tanulmányok folytatása céljából.

· Munkalehetőségek biztosítása muszlimok számára az Alapítványon keresztül.

A Dárusszalam Mecset vallási és hitterjesztési aktivitása

· Az Iszlám vallás ismertetése és terjesztése messze távol állva a pártosságtól és fanatizmustól.

· A helyes doktrína tanítása és a prófétai szunna terjesztése.

· Napi öt ima, pénteki prédikációk és azok kétnyelvű (magyar és angol) rövid fordításának megtartása.

· Napi szintű órák és előadások megtartása.

· Korántanítás és memorizálás céljából tancsoportok létrehozása.

· Ramadán havának életre keltése és muszlimoknak megszervezése, valamint napi szintű böjtmegtörés elkészítése.

· A ramadáni ünnepi imahelység biztosítása és az ünnepi ima és prédikáció megtartása.

· Éves szintű zarándoklatkoordinálás.

· A muszlimok közötti vitás dolgok eldöntése, a vallási állásfoglalást igénylő kérdések megválaszolása vallástudósok állásfoglalásainak továbbításával.

· A Korán, teológiai, hagyományi, prófétai életrajzi és egyéb könyvek fordítása, kiadása és terjesztése.

· Iszlám ismertetése hitterjesztői programok révén a Mecseten belül.

· Plakátok és iszlámot ismertető kiadványok terjesztése a Mecseten kívül.

· Magyarországi és nemzetközi iszlámügyekkel kapcsolatban interjúk adása a médiának.

· Mecseten belüli házassági szerződések megkötése.

· Az új muszlimok iszlámra tanítása.

· Hitterjesztői programok megtartása szombatonként:

o Arabnyelvtanítás férfiaknak, nőknek (tanítónő által) és gyermekeknek.

o Korántanító tancsoportok gyermekeknek.

o A pénteki prédikáció teljes fordítása magyarul.

o Állandó témakörű órák és előadások akídah (teológia), fikh (vallásjog) és hadíth (hagyomány) témakörökben.

o Változó témakörű órák és előadások szükségszerűen kérésre tefszír (koránmagyarázat), szíra (prófétai életrajz), akhlák (illem) és ádáb (erkölcs) témakörökben.

A Dárusszalam Mecset szemlélete az Allahhoz történő hívás terén

A Mecset és felelősei (az igazgatásért és hitterjesztésért) az Írást és a Szunnát követik a korai elődök értelmezése alapján a szektáktól és politikai mozgalmaktól távol állva.

Last Updated ( Wednesday, 26 September 2012 15:01 )