Home Zuhd és Rakaik Allah küldöttsége

Allah küldöttsége

2009. november 20. Allah küldöttsége

 

 

A dicsőség Allahot illeti, és Allah dicsérje és üdvözítse az Ő Küldöttjét. Továbbá:

 

Minden évben e napok során örömkönnybe lábadnak egyes emberek szeme, míg másoké bánatkönnyeket hullat. A szívek pedig Allah Tilalmas Háza után vágyakoznak. Ez Ábrahám Allah jó barátja fohászának eredménye, akit Allah dicsérjen és üdvözítsen a Prófétánkkal együtt, amikor Ábrahám így fohászkodott az Urához: (Urunk! Az utódaim közül egyet egy terméketlen völgyben a Tilalmas Házadhoz vittem lakni. Urunk! Hogy elvégezzék az imát, tedd hát, hogy egyes emberek szíve vágyakozzon feléjük, és gondoskodj róluk gyümölcsökkel, tán köszönetet mondanak.) Korán, 14: 37.

 

Allah megválaszolta neki a fohászát, és kötelezővé tette a zarándoklat elvégzését a Tilalmas Házánál, ahol Ábrahám letelepítette egy utódját. Allah ide olyan különös titkot helyezett, amely vonzza az emberek szívét. Évről évre elzarándokolnak oda, de nem tudják azt folyamatosan élvezni. Az ember minél többször mennek oda, annál inkább fognak visszavágyni.

 

Umm Ajman Ali lánya – Abu Ali Ahmed ibn Ataa felesége – elindult Egyiptomból a zarándokok indulási ideje alkalmával a sivatagba és sírt, mondva: „Ez annak a szívfájdalma, aki el van vágva a Háztól, milyen lehet annak a szívfájdalma, aki a Ház Urától van elvágva!” Hogy is ne sírt volna, hiszen látta az áldott küldöttséget. Ők Allah küldöttsége, a zarándokok.

 

Neszáí jegyezte le és Al-Hákim, valamint mások is, hogy Abu Hurejra – Allah elégedettsége vele – így szólt: Allah Küldöttje – Allah dicsérje és üdvözítse – így szólt: „Allah küldöttsége három: a harcosok, a zarándokok és az omrát végzők.” Ibn Mádzsánál pedig ez található Abu Hurejra – Allah elégedettsége vele – közlésében Allah Küldöttjéről – Allah dicsérje és üdvözítse –, hogy azt mondta: „A zarándokok és az omrát végzők Allah küldöttsége, ha fohászkodnak hozzá, megadja nekik, ha megbocsátását kérik, megbocsát nekik.” Ibn Mádzse és Ibn Hibbán jegyezte le Ibn Omar – Allah elégedettsége velük – közlésében a Prófétáról – Allah dicsérje és üdvözítse –, hogy azt mondta: „Az Allah Útján csatázó, és a zarándok, és az omrát végző mind Allah küldöttsége. Hívta őket, ők pedig engedelmeskedtek. Kérik őt, Ő megadja nekik.” Albání hitelesítette.

 

A zarándoklatban fellelhető az Allah iránt gyakorolt egyistenhit, és az Isten szolgái közti összetartozást. A zarándokok elkezdik a tehlílt (a zarándoklat alatt mondandó lá iláha illá Allah szövegét) és egyetlen Isten lesz a céljuk. Egyetlen Istenhez fohászkodnak, egyetlen Házat járnak körbe, a Házban egyetlen imám mögött imádkoznak. A szándéka is mindnek egy, és a fohászuk is egy: lebbejke-llaahumma lebbejk, lebbejke lá seríke leke lebbejk, inne-lhamda va-nnimete leke va-lmulk, lá seríke lek. (Engedelmeskedve eljöttem ó Allah, engedelmeskedve eljöttem. Engedelmeskedve eljöttem, nincs más jogosan imádható isten engedelmeskedve eljöttem. A dicsőség és a kegy bizony a tiéd és az uralom is. Nincs néked társad.)” Ezt mondja az arab és a nem arab. Ezt mondja a kő, a fa és a por is a zarándokkal együtt. Ibn Mádzse jegyezte le Szehl ibn Szád – Allah elégedettsége vele – közvetítésében, aki mondta: Allah Küldöttje – Allah dicsérje és üdvözítse – mondta: „Bármelyik muszlim, ha a telbiját mondja, akkor minden kő, fa és föld, ami a jobbján és a balján van, ezt mondja, amíg végül a Föld innen és onnan is ezt nem ismétli.” Albání hitelesítette.

 

A szunna, hogy a férfiak hangosan mondják a telbiját, követve ezzel Allah Küldöttjének – Allah dicsérje és üdvözítse – parancsát, és követve a kortársainak szokását. Khallád ibn Alszáib Alanszárí mondta az édesapjáról közölve, hogy Allah Küldöttje – Allah dicsérje és üdvözítse – így szólt: „Eljött hozzám Gábriel – Allah dicsérje és üdvözítse – és arra utasított, hogy parancsoljam meg a kortársaimnak és azoknak, akik velem voltak, hogy emeljék fel a hangjukat az ihlál illetve a telbija során.” A Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – kortársai olyan hangosan szokták mondani a telbiját, hogy attól jól berekedtek. Ibn Omar amikor a telbiját mondta a hegyek között is lehetett hallani. Abu Bakr – Allah elégedettsége vele – mondta, hogy a Prófétát – Allah dicsérje és üdvözítse – megkérdezték: „Melyik Zarándoklat a legjobb? Azt felelte: A zajos, a véres.”

 

Második prédikáció: A dicsőség Allahot illeti, és Allah dicsérje és üdvözítse az Ő Küldöttjét. Továbbá: aki lemaradt ez évben az Arafában való tartózkodás, az végezze el Allah iránti kötelességeit. Aki nem tudott Muzdalifában éjszakázni, az határozza el, hogy Allahot fogja szolgálni. Aki nem tudta levágni az áldozati állatát Minában, az vágja le a vágyait. Aki nem jutott el a Házhoz, az célozza meg a Ház Urát, mert Ő közelebb van ahhoz, akihez fohászkodik.

 

Elérkezett az Irgalmas küldöttségének indulási ideje. Ha nem is érünk el a mekkai lakhelyekhez, legalább az alázatunk érjen fel az ő alázatukhoz. Ha nem is érünk el Arafáig, legalább jöjjünk rá, hogy mit mulasztottunk el. Ha nem is érünk el a Kőhöz, legalább minden kőszív lágyuljon meg. Ó te, aki távol lett tartva a jótól! Ó te, aki nem tudott útra kelni! Nem rázott föl az ösztönző szó? Nem hallottad a hívó szót? Ó te szegény! Vágyakoznak az élettelen tárgyak, te pedig nem vágyakozol? Siettek az útnak indulók te pedig lassú voltál?

 

Zarándok testvérem! Fogadd el tőlem a következő örömhírt, ami elegendő is lehet számodra. Al-Bazzár jegyezte le: Ibn Omar – Allah elégedettsége velük – mondta: A Prófétával – Allah dicsérje és üdvözítse – együtt ültem, a Minai mecsetben, amikor egy Thakafi és egy Anszaarí férfi jött és köszöntek, majd azt mondták: Ó Allah Küldöttje! Jöttünk kérdezni téged. Azt mondta: Ha akarjátok, elmondom, amit jöttetek megkérdezni, ha akarjátok, hogy ne mondjam el, hogy ti elmondhassátok, azt teszem. Azt mondták: Mondd el nékünk Allah Küldöttje! Azt mondta a Thakafí férfi az Anszaarínak: Kérdezz! Az azt mondta: Mondd el nekünk Allah Küldöttje! Ő azt mondta: Azért jöttél, hogy megkérdezz, ha elindulsz otthonról, a Tilalmas házhoz indulva mi jár neked érte. És a két rakádról a körbejárás után, mi jár neked érte. És az Arafa napján való ott tartózkodásodról, és mi jár neked érte. És a kavicsaid eldobásáról, és arról, mi jár neked érte. És az áldozásodról, és arról, hogy mi jár neked érte az Ifádával együtt. Azt mondta: Esküszöm arra, aki elküldött téged az Igazsággal! Bizony, hogy erről jöttelek kérdezni! Azt mondta: Ha elindulsz otthonról a Tilalmas Házhoz, akkor a tevéd valahányszor csak lerakja vagy felemeli a talpát Allah jutalmad ad neked érte, és eltörli egy bűnödet. A körbejárásod utáni két rakád annyit ér, mint egy Izmael gyermekei közüli rabszolga felszabadítása. A Szafá és Marva közti menetelésed pedig felér hetven rabszolga felszabadításával. Az Arafa napján való ott tartózkodásod alkalmával Allah lejön a földi éghez és büszkélkedik veletek az angyalok előtt mondva: Az én szolgáim ők. Bozontosan jöttek hozzám mindenféle távoli helyről, a Kertem után vágyakozva. Ezért, még ha a bűnük oly sok is volna, mint a homokszem, vagy az esőcsepp, vagy a tenger habja, akkor is megbocsátom azt. Induljatok tömegesen útra szolgáim, megbocsátok nektek és azoknak, akikért közbenjártok. A kavicsaid eldobásakor minden egyes kaviccsal eltörlődik egy súlyos nagybűnöd. Az áldozatod pedig félre lesz neked téve az Uradnál. A hajad leborotválásakor minden egyes hajszálért jutalmat kapsz és eltörlődik egy bűnöd. Majd az ez után végzett körbejárásodat úgy végzed el, hogy nincs bűnöd. Jön egy angyal, és a két kezét a vállaid közé helyezi, és azt mondja: Dolgozz a jövődért, mert a múltad megbocsátást nyert.”

Ó mily nagy szívfájdalom is az, ha valaki távol marad e fontos eseménytől. Mily nagy veszteség is az, ha valaki távol lett tartva az Könyörületes és Irgalmas Házától. Sajnálat illeti azt, akinek nem adatott meg az Arafában való tartózkodás. Sírnunk kéne azért, amit elmulasztunk! Bánjuk meg a bűneinket, amik távol tartottak bennünket. Allah a támogató, és belé helyezzük a bizalmunkat. Nincs hatalom sem erő csakis általa.

Allah dicsérje és üdvözítse a Prófétánkat, Mohammedet, és az ő családját, és a kortársait, és azokat, akik őket a jóban követték.

Last Updated ( Monday, 14 February 2011 21:53 )