Home Iszlám Hittan Ádám fiai az isteni tisztelet és az emberi sértés között

Ádám fiai az isteni tisztelet és az emberi sértés között

 

2010. szeptember 24. Ádám fiai az isteni tisztelet és az emberi sértés között

A magasztos Allah mondta: (Megtiszteltük Ádám fiait: szárazon és vízen visszük őt, és jó dolgokkal gondoskodunk róluk, és sok általunk teremtett teremtmény fölé helyeztük őt.) Korán, 17: 70. Megtiszteltük Ádám fiait: megadtuk neki a beszédet, az észt, a tudást és az egyenes testtartást. Szárazon és vízen visszük őt: olyan állatokkal és járművekkel, amiket alá rendeltünk. Jó dolgokkal gondoskodunk róla: finom húsokkal, magokkal, gyümölcsökkel és zöldségekkel, valamint édes friss vízzel. És sok általunk teremtett teremtmény fölé helyeztük őt: Az emberek jobbak, mint a dzsinnek és az állatok. Egyesek pedig jobbak, mint az angyalok, ahogy néhány tudós mondta. Mindezek mellett, ha az ember hitetlenné válik Allahban, társat állít mellé a szolgálatában, vagy elhagyja az imádatát, vagy hiányosság áll be az Isten iránti szeretetébe vagy felügyeletébe, akkor a legrosszabb teremtménnyé válik. Miért nem hisznek benne e kegyek és tiszteletadás után? Miért foglalkoznak a kegyek elérésével a kegyeket adó imádata helyett? Ami még ennél is szörnyűbb és súlyosabb, hogy a kegyek segítségével követnek el bűnöket Allahhal szemben.


Allah szolgái! A magasztos Allah megtisztelte az ember lelkét és igen fontos sajátságokkal látta el. Tilalmakat szabott meg vele szemben, mint az öngyilkosságot. A magasztos Allah azt mondta: (…és ne öljétek meg magatokat, Allah bizony irgalmas veletek). Korán, 4: 29. A Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – azt mondta: „Aki acél által öli meg magát, annak a fegyvere a kezében lesz, amivel hason fogja magát szurkálni a Gyehenna tüzében örökkön-örökké.” A szülő számára tilos a gyermek megölése éhség következtében vagy éhségtől félve. A magasztos Allah mondta: (…ne öljétek meg a gyermekeiteket éhség miatt, mi gondoskodunk rólatok és róluk…) Korán, 6: 151. És azt is mondta: (és ne öljétek meg a gyermekeiteket éhségtől félve, mi gondoskodunk róluk és rólatok. A meggyilkolásuk bizony súlyos bűn.) Korán, 17: 31. Az emberi lélek megölését Allah tilossá tette, kivéve, ha az jogos. Így szólt: (…és ne öljétek meg a lelket, amit Allah tilossá tett, csakis ha az jogos. Ezt hagyja meg nektek Allah, tán használjátok az eszeteket…) Korán, 6: 151. A jogtalan gyilkosságért cserébe pedig súlyos büntetést ígért. Azt mondta Allah: (Akik nem fohászkodnak Allah mellett más istenhez és nem ölnek meg lelket, amit Allah tilossá tett, csakis jogosan, és nem paráználkodnak, aki mégis megteszi, az bűnös lesz* többszörös büntetést fog kapni a Feltámadás Napján, és megalázottként fog ott örökre maradni.) Korán, 25: 68-69. Allah Küldöttje – Allah dicsérje és üdvözítse – világossá tette, hogy a lélek jogtalan megölése nagy bűnnek minősül. A két hiteles hagyománygyűjteményben található Abu Hurejra – Allah elégedettsége vele – közlésében a Prófétáról – Allah dicsérje és üdvözítse –: „Kerüljétek a hét megsemmisítő bűnt! Ó Allah Küldöttje! Mik azok? Azt felelte: Allah mellé történő társállítás, a varázslás, a lélek megölése, amit Allah tilossá tett, kivéve, ha az jogos…”

Mindezek az Irgalmas tiszteletadása az ember számára. Az ember, ha hitetlenné válik benne, vagy társat állít mellé az Ő szolgálatában, akkor viszont a legrosszabb teremtmény válik belőle. Erről a magasztos Allah azt mondta: (Akik az írás népei és a bálványimádók közül a hitetlenek, a Gyehenna tüzében lesznek örökre, ők a legrosszabb teremtmények.) Korán, 98: 6. Allah az embert megtisztelte, de nem egyenlő rangra helyezte. Nem egyenlő számára a hívő és a hitetlen, sőt, még az Istent szolgálók sem egyenlő rangon állnak sem a hit, sem a paradicsomi fokozatok tekintetében. Vannak, akik versengve előznek meg másokat, vannak, akik a jobb birtokosai. A muszlim és a káfir nem egyenrangú. A magasztos Allah büszkeséggel és tisztelettel magát, a Küldöttjét és a hívőket illette. A hívő szolgáit pedig mindenki fölé helyezte. Az iszlám a hívő szidalmazását nagy bűnnek mondta. Az iszlám óva intett a muszlim megvetésétől és elhagyásától. Az egy éven át tartó elhagyást egyenlővé tette a megölésével. Az iszlám tilossá tette a muszlim számára azt, hogy fenyegesse a muszlim testvérének életét, vagyonát és méltóságát. Sőt, az élete és a vagyona közé egyenlőség jelet húzott a tilalom terén. A magasztos Allah az iszlámot tette az emberi vér kiontásának védelméül és annak sérthetetlenségéül. A muszlim életének tilalma komolyabb Allah számára, mint a Kába tilalma. Allah a magasztos a hívő gyilkosának nagyon nagy büntetést készített elő. Azt mondta a Fenséges: (Aki hívőt szándékosan öl meg, annak fizetsége örökké tartóan a Gyehenna lesz, és Allah megharagszik rá, és megátkozza őt, és hatalmas büntetést készít elő számára.) Korán, 4: 93.

Továbbá: Allah a teremtmények Ura a legnagyobb tiszteletet adta Ádám fiainak. És életük során a legjobb módon bánik velük. A haláluk után pedig sírt és föld alá temetést ad számukra óvva őket ezzel attól, hogy a vadállatok széthordják őket, valamint a szemérmük további leplezése érdekében. Azt mondta a magasztos Allah: (Belőle teremtettünk titeket, és oda fogunk visszatéríteni benneteket és onnan fogunk előhozni titeket másodszorra is.) Korán, 20: 55. Az ember tisztelete – még hitetlenként is – az, hogy a föld alá temessék, ne pedig elégessék. A holttestek elégetése, hamvasztása a görögök és a rómaiak jelképi rítusai voltak. Majd később a XIX. században vált elterjedté a keresztény országokban. Az első hamvasztó kemencének megnyitása Olaszországban, Milánóban volt, 1876-ban. Minden országban különböző százalékban történik a halottak hamvasztása, a legtöbb hamvasztás Japánban történik, ahol ez eléri a 95%-ot.

Ami viszont valóban szomorú, hogy megtörtént egy muszlim hamvasztása is. Annak ellenére, hogy a magasztos Allah tilalmakat szabott meg, még a halála után is. A Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – azt mondta: „A muszlim csontjának eltörése halála után olyan, mint annak eltörése, amíg élt.” A keresztény felesége mégis kitart a hamvasztása mellett. Egy másiknak pedig a gyermekei hitetlenek közé temettetik el apjukat. Mindez azért van, mert hanyag és nemtörődöm volt és nem tanította őket és nem magyarázott nekik. Ezért minden muszlimnak ebben az országban meg kell hagynia, hogy eltemessék, és ne elégessék, és hogy a temetése muszlimok közé történjen. Allahot kérjük arra, hogy szépen vezessen minket magához, és Allah dicsérje a Prófétáját és üdvözítse. Végezetül: Allah tudja igazán.

 

 

Last Updated ( Monday, 14 February 2011 21:52 )