Home Az Iszlámról Az iszlám értéke

Fejezet az Iszlám értékéről

Az Iszlám értéke

فضل الإسلام

Írta: Mohammed ibn Abdulvahháb
Fordította: Jótékonysági Béke Alapítvány Fordító Iroda 
A Könyörületes és Irgalmas Allah nevében

Fejezet az Iszlám értékéről

A magasztos Allah mondta: (A mai nappal befejeztem számotokra a vallásotokat, és teljessé tettem nektek az irántatok gyakorolt kegyemet és az iszlámot fogadom el tőletek vallásul.) Korán 5: 3. És azt: (Mondd: Ó emberek! Ha valamennyit is kételkedtek a vallásom felől, úgy nem imádom azt, amit ti imádtok Allahon kívül, ellenben én (csak) Allahot imádom azt, aki a halálba küld titeket.) Korán 10: 104. Valamint azt: (Ó ti, akik hívők lettetek! Féljétek Allahot és higgyetek a küldöttjében kétszeres részt juttat nektek az irgalmából, és fényt fog adni nektek, amely által haladhattok, és megbocsát nektek. És Allah sokat Megbocsátó, Irgalmas.) Korán 57: 28.
A hiteles hagyománygyűjteményben található Ibn Omar – Allah elégedett velük – közlésében, hogy Allah Küldöttje – Allah dicsérje és üdvözítse – így szólt: „A ti és a két írás népének példázata egy férfihez hasonló, aki bérmunkásokat fogadott és azt kérdezte: Ki dolgozik nekem reggeltől a nap közepéig egy kírátért? És a zsidók dolgoztak. Majd azt kérdezte: Ki dolgozik nekem a nap közepétől a délutáni imáig egy kírátért? És a keresztények dolgoztak. Majd azt kérdezte: Ki dolgozik a délutáni imától, amíg lemegy a Nap két kírátért? É ti vagytok azok. A zsidók és a keresztények haragra gyúltak és azt kérdezték: Miért kellett nekünk többet dolgozni kevesebb fizetségért? Azt felelte: Tán kevesebbet adtam annál, ami járt nektek? Azt felelték: Nem. Azt mondta: Ez általam nyújtott kegy, annak adom, akinek akarom.” Al-Bukharí.
Úgyszintén a hiteles hagyománygyűjteményben lelhető fel Abu Hurejra – Allah elégedett vele – közlése, hogy Allah Küldöttje – Allah dicsérje és üdvözítse – így szólt: „Allah tévútra vitte a pénteki ima kapcsán az előttünk lévőket. A zsidóké volt a szombat, a keresztényeké pedig a vasárnap. Majd hozott Allah minket és helyes útra terelt minket a péntekhez. A Feltámadás Napján ugyan így utánunk fognak jönni. Mi vagyunk az utolsók az evilágon, és mi leszünk az elsők a Feltámadás Napján.” Muszlim.
Al-Bukharíban található hagyományláncolat nélkül (Al-Albání Ibn Abbásztól közölte, majd minősítette hitelesnek): „A legkedvesebb vallás Allah számára a kegyes hanífijja (őszinte egyistenhit).”
Ubejj ibn Káb – Allah elégedett vele – mondta: Kövessétek az elődök útját és a szunnát, mert nincs az a szolga, aki az elődök útját és a szunnát követve megemlékezik Allahról és szemei könnybe lábadnak az Allah iránti félelemtől, a Tűz érhetné őt. És nincs az a szolga, aki az elődök útját és a szunnát követve megemlékezik az Irgalmasról és a bőre libabőrös ne lenne az Allah iránti félelemtől, hogy olyan ne lenne, mint az a fa, amelynek levelei megszáradtak, úgy hullnak majd le róla a bűnei, mint a fa levelei. A szunna takarékos beosztása jobb, mint a szorgalom az elődök útjától és a szunnától eltérve.
Abú Al-Derdá – Allah elégedett vele – mondta: Mily kedves is az értelmesek alvása (éjjel nem imádkozása) és étkezése (nappal nem böjtölése), miért is szedi rá őket az ostobák ébrenléte (éjszakai imádkozásai) és böjtje. Atomnyi jótétemény istenfélelemmel és bizonyossággal párosulva fontosabb, jobb és előnyösebb, mint a becsapottak istenszolgálata.

Last Updated ( Monday, 17 March 2014 13:46 )