Home Iszlám Hittan Áisha – Allah elégedettsége vele –, a hívők anyja értéke

Áisha – Allah elégedettsége vele –, a hívők anyja értéke

2010. október 8.

Áisha – Allah elégedettsége vele –, a hívők anyja értéke (rövid)

 

Hála Allahnak és Allah dicsérje és üdvözítse az Ő Küldöttjét, továbbá:

A magasztos Allah mondta: (A Próféta közelebb áll a hívőkhöz, mint azok magukhoz, a feleségei pedig az ő anyjuk…) Korán, 33: 6. Ezek alapján a Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – közelebb áll a hívőkhöz, mint azok saját magukhoz, tehát ő az apjuk. Neveli őket, mint szülő a gyermekét. A feleségei pedig az anyjuk, az itt említett tilalom és a tisztelet nem a kettesben létre vonatkozik, hiszen ők az édesanyjuk, így nem megengedett senkinek, hogy őutána bárki is feleségül vegye őket. Ezt az Urunk ki is nyilatkozta: (…Nem bánthatjátok Allah küldöttjét és soha nem is vehetitek el a feleségeit őutána…) Korán, 33: 53.

Egyik felesége volt Allah Küldöttjének – Allah dicsérje és üdvözítse – a hívők anyja Áisa – Allah elégedettsége vele –. Mivel a tévelygők szidják, becsmérlik, paráznasággal és erkölcstelenséggel vádolják, így kötelességünk emlékeztetni a szunnita közösséget Áisa néhány értékére. Ő Ásia Abu Bakr lánya, aki Sziddíka (igaz asszony) a Sziddík (igaz férfi) lánya. A Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – felesége itt a világon és a túlvilágon. Őt szerette a legjobban a feleségei közül. Ragadványneve Abdulla Anyja. A hidzsra előtt hét évvel született. Amikor a Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – meghalt, ő tizennyolc éves volt. Az iszlám alatt született, nem élt az iszlám előtti korban. Az versengő elsők közé tartozott. Azt mondta: „Nem emlékszem másra, csak hogy a szüleim az iszlám vallást gyakorolják…” Al-Bukharí.

Ő az, akit Allah a hét ég fölötti helyéről tisztázott, és akin kívül a Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – más szűzlányt nem vett feleségül. Nem szeretett úgy feleséget, mint őt. Nem kapott kinyilatkoztatást más asszony ágyában. Gábriel magára öltve Áisa képét jött le egyszer az égből, mielőtt a Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – megkérte Áisa kezét. Allah Küldöttje – Allah dicsérje és üdvözítse – az ő házában halt meg, Áisa napján és éjszakáján, úgy, hogy a feje az ölében nyugodott. Allah a Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – utolsó napján összekeverte a nyálát Áisa nyálával, amikor a lány meglágyította neki a fogaival a szivakot. Halála után Áisa lakásában lett eltemetve. Ő a legnagyobb vallási tudással rendelkező az összes nő közül. Tanítója volt a kortársnőknek, vallási tudós és hagyományozó. Áisa hagyományozta a legtöbb hagyományt a Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – feleségei közül. Dzehebí – Allah részesítse irgalomban – mondta: „Áisa által közölt hagyományok mennyisége kétezer kétszáztíz hagyomány. Al-Bukharí és Muszlim együtt megegyeztek százhetvennégy hagyomány fölött. Al-Bukharí egyedül ötvennégy hagyományt jegyzett le róla. Muszlim pedig egyedül hatvankilencet.”

Most Áisa néhány értékét soroljuk fel neked te kedves szunnita muszlim, aki kerülsz minden buta hülye gonosz raafiditát. Néhány megtalálható a Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – hiteles szunnái között: Anasz és Abu Múszá – Allah elégedettsége velük – mondták, hogy Allah Küldöttje – Allah dicsérje és üdvözítse – így szólt: „…Áisa annyival értékesebb a többi nőnél, mint amennyivel értékesebb étel a theríd (kenyér és pörkölt) a többinél.” Allah adta feleségül a Prófétához – Allah dicsérje és üdvözítse – Áisát. Ő – Allah elégedettsége vele – mondta ezt: Allah Küldöttje – Allah dicsérje és üdvözítse – mondta: Három éjszaka álmodtam veled. Az angyal hozott el téged egy selyem lepellel eltakarva és azt mondta: Ez a feleséged. Majd felemelte a leplet és te voltál alatta. Ekkor azt mondtam: Ha ezt Allah akarja, akkor végre is fogja hajtani.” Al-Bukharí és Muszlim jegyezték le. Gábriel pedig azt mondta: „Ő a feleséged itt az evilágon és a túlvilágon egyaránt.” Al-Tirmidzí, Albání pedig hitelesítette. A Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – kortársai jól ismerték a rangját a Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – szemében, és az iránta érzett szeretetét, ezért akkor vittek neki ajándékokat, amikor Áisánál volt, remélve a megelégedését. Amikor pedig Umm Szeleme – Allah elégedettsége vele – kérte a Prófétától – Allah dicsérje és üdvözítse –, hogy mondja az embereknek, hogy bármely napon hozzák az ajándékaikat, és ne várják meg Áisa – Allah elégedettsége vele – napját, azt mondta neki: „Umm Szeleme! Ne bánts engem Áisán keresztül! Mert esküszöm, hogy más felségem ágyában nem jött le kinyilatkoztatás, csak az övében.” Amikor a lánya Fatima – Allah elégedettsége vele – is szólt neki ez ügyben, azt mondta neki: „Lányocskám! Nem szereted-e azt, amit én szeretek? Azt felelte: Dehogynem. Azt mondta: Akkor szeresd ezt a lányt!” A történet Al-Bukharí hagyománygyűjteményében található.

A Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – jobban szerette Áisát – Allah elégedettsége vele –, mint bárki mást. Ezt ki is nyilvánította a prófétai kortársak előtt – Allah elégedettsége velük –, amikor Amr ibn Al-Ász – Allah elégedettsége vele – megkérdezte: „Kit szeretsz a legjobban? Azt mondta: Áisát.” Al-Bukharí és Muszlim. Értékét növeli még az is, hogy Gábriel – béke vele – üdvözletét küldte neki. Sőt a Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – azt mondta Áisának – Allah elégedettsége vele: „Én bizony látom rajtad, ha meg vagy velem elégedve, vagy ha haragszol rám… ha meg vagy velem elégedve azt mondod: Nem, Mohammed Urára! Ám ha haragszol rám azt mondod: Nem, Ábrahám Urára!...” Allah kegye volt az, amit a Prófétával – Allah dicsérje és üdvözítse – gyakorolt, hogy a halálos ágya Áisa szobájában volt, és ő ápolta a saját lakásában, és az ő napján halt meg az ő ölében, és a lakásában lett eltemetve. Az utolsó dolog, ami történt életében, hogy Allah Áisa és a Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – nyálát összekeverte. Mindezek a két hiteles hagyománygyűjteményben találhatók.

Ezeket az imént említett hagyományokat először is minden szunnita muszlimnak ajánlom, aki hisz Allahban és a Küldöttjében – Allah dicsérje és üdvözítse –, és hisz a fenséges Allah, szavában, és ismeri a hívők anyjainak tilalmát, azért hogy ne sérüljön az akídája (teológiája). És nehogy becsapják őt a rosszindulatú raafiditák tévelygő szavai. Aki azzal vádolja Áisát, amitől Allah mentesítette, az hitetlen Allahban és tagadja a Könyvét. A raafiditák bántják Allah Küldöttjét – Allah dicsérje és üdvözítse – ezért kiérdemlik az átkot, ami Allah irgalmából való kitaszíttatás, és a megalázó kínzást. A magasztos Allah mondta: (Akik bántják Allahot és a Küldöttjét, azokat Allah megátkozza itt az evilágon és a túlvilágon. És megalázó kínzást készített elő számukra.) Korán, 33: 57.

Szunnita muszlim testvérem! Áisa – Allah elégedettsége vele – anyukád értéke és erénye igen sok. Ezeket a prófétai kortársak, azok követői, a vezérelt vezetők és a vallásos tudósok adták tovább nekünk – Allah elégedettsége velük. Abu Múszá Al-Asárí mondta: „Ha bármi kérdéses dologgal találkoztunk, és arról Áisát megkérdeztük, mindig megtaláltuk nála rá a választ.” Maszrúk mondta: „Láttam, hogy Allah Küldöttjének – Allah dicsérje és üdvözítse – kortársai nagy tudósai kérdezték Áisát az öröklésről.” És Maszrúk, amikor Áisáról közölt valamit azt mondta: „A Sziddíka (igaz lány) a Sziddík (igaz férfi) lánya, Allah Küldöttjének – Allah dicsérje és üdvözítse – szerelme mondta nekem…” Ataa ibn Abu Ribáh mondta: „Áisa – Allah elégedettsége vele – volt a legtudósabb ember, aki a legnagyobb tudással rendelkezett általánosságban.” Al-Zuhrí mondta: „Ha összevetnénk Áisa tudását a Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – feleségeinek tudásával, és a többi asszonyéval, akkor Áisa tudása lenne a legjobb mindközül.” Arva mondta: „Nem ismertem senkit, akinek nagyobb tudása lett volna a fikh (vallásjog), az orvoslás és a verselés terén, mint Áisának.” Dzehebí – Allah részesítse irgalomban – mondta: „A Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – nem vett más lányt szűzen feleségül rajta kívül. Senkit nem szeretett úgy, mint őt. És nem volt senki a Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – nemzetéből, sőt az összes nő közül nála nagyobb tudással rendelkező.” Allah elégedjen meg vele és álljon bosszút azon, aki szidja őt és bántja. Allah adja neki a Kertet menedékként és lakhelyként. Allah tudja igazán!

 

Last Updated ( Saturday, 01 January 2011 17:19 )