Home Iszlám Hittan A tauhíd fontossága és néhány értéke
Kiválasztott régi Khutba

2009. 07.23. Budapest.

A tauhíd fontossága és néhány értéke

 

A tauhíd (egyistenhit) a célja az egyistenhitnek, amely miatt Allah megteremtette a dzsinnt és az embert. Erre a bizonyíték: (Csak azért teremtettem az embert és a dzsinnt, hogy engem imádjanak.) Korán, 51: 56.

A tauhíd (egyistenhit) megvalósítása volt az a cél, amelyek miatt Allah kiválasztotta és elküldte a prófétákat. Bizonyíték erre: (És bizony minden nemzethez küldtünk küldöttet azzal, hogy: Allahot imádjátok! És kerüljétek a taagútot (a bálványok, sátánok, halottak stb. imádatát)) Korán, 16: 36.

Az összes tett, mint az imádság, böjt, dzsihád, stb. elfogadása Allah részéről a tauhíd alapjának megvalósításától függ. Erre Allah szava a bizonyíték: (Ám ha társat állítanának mellé, akkor bizony értéktelenné válna mindaz, amiket tettek.) Korán, 6: 88.

A tauhíd a legelső dolog, amiről az embert meg lesz kérdezve a sírban. A Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – mondta, hogy a halotthoz jön két angyal és megkérdezik: „Ki az Urad? Mi a vallásod? Ki a prófétád?” a két angyal kérdésének jelentése: „Ki az Urad?” vagyis, kit imádtál. Tehát itt a kérdés az imádati tauhídról szól, ugyanis az embereket nem fogják a rubúbijja kapcsán vizsgáztatni, hisz Iblísz, aki a leghitetlenebb teremtmény is elismeri a tauhíd al-rubúbijját.

A Korán teljes egészében a tauhíd és annak vonzatainak megvalósítására ösztönöz. Ennek alapja, hogy a Korán ájái vagy egyértelműen és közvetlenül a tauhídhoz való hívásról szólnak, mint Allah következő szava: (Fohászkodjatok hát Allahhoz, megtisztítva neki a vallást, még ha a hitetleneket ez dühbe is hozza.) Korán, 40: 14. Vagy pedig tiltja a sirket, ahogy a következő ájában szerepel: (És ne fohászkodj Allah helyett olyanhoz, ami sem hasznodra sem károdra nincs. Ha mégis megteszed, nos, akkor te bizony a zsarnokok közé fogsz tartozni.) Korán, 10: 106. Valaminek a tiltása pedig annak ellenkezőjének parancsát hordozza. A Korán-ája vagy istenszolgálatokra utasít, mint az ima, a böjt, a zaká stb. vagy pedig tilt egy tilalom megtevésétől, mint a paráznaság, a lopás, stb. Az istenszolgálatok megtevése és a tilalmak elhagyása a tauhíd velejárója és annak teljessé tevője. Az áják vagy azt taglalják, hogy milyen csodálatos dolgot lettek előkészítve a Kertek lakóinak, és mily szörnyűségeket készített elő a Pokol lakóinak. Ezen áják felsorolják azon dolgokat, amik azoknak jutalma lesz, akik megvalósítják az egyistenhitet, és azon fizetségeket, amik azokat illetik majd, akik elfordultak a tauhídtól. Mindebből világossá vált hát számunkra, hogy a teljes Korán, az első oldaltól az utolsóig a tauhídhoz és annak velejáróihoz hív mindenkit.

A következőkben a tauhíd legkiemelkedőbb értékeit fogjuk felsorolni, amik a Korán olvasása közben szembetűnőek lehetnek.

1. A Paradicsomba lépés garanciája annak, aki megvalósítja a tauhídot. Bizonyíték: (és add örömhírül azoknak, akik hisznek, és jótetteket cselekszenek, hogy kerteket kapnak majd, amelyek alatt folyók folynak.) Korán, 2:25. Az pedig, hogy: (…akik hisznek…) vagyis akik megvalósították a tauhídot.

2. Biztonság és vezérlet elnyerése. Bizonyíték: (Akik hisznek, és nem öltöztetik a hitüket bűnbe, ők azok, akiknek biztonság jár és ők a vezéreltek.) Korán, 6: 82. És: (És Allah bizony egyenes útra vezérli azokat, akik hisznek.) Korán, 22: 54. És: (Nos, Allah utat mutat azokat, akik hisznek, abban, ami igazság felől összekülönböztek, az Ő engedelmével. Allah pedig azt vezérel egyenes útra, akit csak akar.) Korán, 2: 213.

3. Az evilági és túlvilági stabilitás. Bizonyíték: (Allah megszilárdítja azokat, akik hisznek egy megingathatatlan szóval itt az evilágon és a túlvilágon.) Korán, 14: 27.

4. A bűnök jóvátétele. Bizonyíték: (És akik hisznek és jótetteket cselekszenek, azoknak eltöröljük a rossztetteiket és a legjobb tetteikért megjutalmazzuk őket.) Korán, 29: 7. És: (És ha az Írás Népe hívővé és istenfélővé válna, akkor bizony eltörölnénk a rossztetteiket és bizony az Édenkertekbe juttatnánk őket.) Korán, 5: 65.

5. A Föld megöröklése. Bizonyíték: (Allah megígérte azoknak, akik hisznek közületek és jótetteket cselekszenek, hogy örökül adja nekik a földet, mint ahogy örökül adta azoknak is, akik előttük éltek, és bizony a vallásukat – amit elfogadott nekik – rangossá fogja nekik tenni, és bizony a félelmüket biztonságérzetre fogja cserélni. Engem imádnak és nem állítanak mellém társként senkit. Aki viszont hitetlen lesz ezután, nos, ők bizony az ellenszegülők.) Korán, 24: 55.

6. Allah támogatja az egyistenhívőket. Bizonyíték: (Allah a támogatója azoknak, akik hisznek, kivezeti őket a sötétségekből a fényre.) Korán, 2: 257.

7. Bőséges ellátás. Bizonyíték: (Akik hisznek és jótetteket cselekszenek őket megbocsátás és bőkezű ellátás illeti) Korán, 22: 50. És: (Ám ha a város lakói hívők és istenfélők lettek volna, akkor bizony megnyitottuk volna nekik az ég és a föld áldásait.) Korán, 7: 96.

Allahot kérjük arra, hogy azok közé tartozzunk, akik megvalósítják a tauhídot, és cserébe a Kert legmagasabb fokozatában adjon helyet nekünk, ami a Firdausz.

8. Allah védelmezi az egyistenhívőket. Bizonyíték: (Allah bizony védelmezi azokat, akik hisznek. Allah bizony nem szereti az árulót sem a hálátlant.) Korán, 22: 38.

9. Allah az egyistenhívőknek győzelmet ígért az ellenségeikkel szemben, és büszkeséget, meg nagyságot. Bizonyíték: (Mi bizony győzelemre juttatjuk az evilágon a küldöttjeinket és azokat is, akik hittek, azon a napon is, amikor megjelennek majd a tanúk.) Korán, 40: 51. És: (És kötelesség ránk nézve a hívők győzelemre juttatása.) vagyis az egyistenhívőké. Korán, 30: 47. És: (Allah felemeli azokat, akik hisznek, és akik tudást kaptak fokozatokkal.) Korán, 58: 11.

10. Allah megerősíti az egyistenhívőket: (És megerősítettük azokat, akik hisznek az ellenségeikkel szemben, így ők kerekedtek felül.) Korán, 61: 14.

11. Jó élet: (Aki jót tesz a férfiak és a nők közül, úgy hogy ő hívő, annak szép életet fogunk adni, és a legjobb tetteikért fogjuk őket jutalomban részesíteni.) Korán, 16: 97.

12. Az evilági és túlvilági kellemetlenségektől való megszabadulás: (Majd megmentettük a küldöttjeinket és azokat is, akik hittek. Bizony a mi kötelességünk a hívők megmenekítése) Korán, 10: 103.

13. A Sátánnak nincs hatalma az egyistenhívők fölött. (Neki bizony nincs hatalma azok fölött, akik hisznek, és az Urukra hagyatkoznak.)

14. Allah a teremtmények szívébe egyistenhívők iránt érzett szeretetet ülteti. (Azoknak, akik hisznek és jótetteket cselekszenek, a Kegyelmes szeretetet ültet a szívükbe.)

15. Az angyalok megbocsátást kérnek az egyistenhívőknek. (Akik a Trónt fogják és a körülötte lévők az Uruk dicsőségét zengik, és hisznek Benne, és megbocsátást kérnek azoknak, akik hisznek.)

16. Az egyistenhívők a legjobb teremtmények. (Akik hisznek és jótetteket cselekszenek ők a legjobb teremtmények.)

17. Allah kiválasztott irgalmát csakis az egyistenhívők nyerhetik el. (a hívőkkel bizony kegyelmes).

18. A nyugalom és békesség megszerzése. (Ő az, aki a nyugalmat a hívők szívébe ültette, hogy a hitük hittel gyarapodjon (erősödjön)).

Ó Allah! Kérjük, valósítsd meg bennünk az egyistenhitet! Add, hogy az egyistenhívők közé tartozzunk! Allah dicsérje és üdvözítse a Prófétánkat, Mohammedet, az ő családját és az összes kortársát.

Last Updated ( Monday, 14 February 2011 21:48 )