Home Iszlám Hittan Zarándoklat utáni töredékek

Zarándoklat utáni töredékek

 

2010. december 2.

Zarándoklat utáni töredékek

Allah szolgái! Az istenfélelemre hívom fel a saját és a ti figyelmeteket, ami az összes próféta jó tanácsa volt, ahogy azt magasztos Allah mondta: (…Bizony azoknak, akik Írás adatott előttetek és nektek is meghagytuk, hogy féljétek Allahot! És ha nem hisztek, úgy Allahé az, ami az egekben és a földön van. Allah pedig gazdag és dicső.) Korán, 4: 131. Allah megparancsolta a Prófétájának is – Allah dicsérje és üdvözítse – az istenfélelmet több helyen a Koránban: (Ó te Próféta! Féld Allahot!...) Korán, 33: 1. Ugyan ezt a tömör, de velős jó tanácsot adta a Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – Moádznak és Abu Dzarr-nak is. Moádz – Allah elégedettsége vele – mondta: Ó Allah Küldöttje! Adj nekem jó tanácsot. Azt válaszolta: „Féld Allahot, bármit is tégy vagy bárhol is légy.” Azt kérte: Még egyet. Azt mondta: „A rossztettet jóval kövesd, eltörli azt.” Azt kérte: Még egyet. Azt felelte: „Viselkedj illemtudóan az emberekkel.” Az istenfélelem pedig az, hogy magad és Allah büntetése közé védelmet emelsz, ami megóv téged attól. Ne lásson hát téged az Urad ott, ahonnan tiltotta téged, és ne hiányoljon onnan, ahova parancsolt téged. Féljétek hát Allahot, Allah részesítsen irgalomban titeket!

Hittestvérek! A zarándoklat után néhány töredéket meg kell, osszak veletek. Az első töredék egy igen fontos és világos alap. Ez pedig nem más, mint az, hogy a Korán és Szunna a vallási törvénykezés két egyenértékű alapja. És azt is tudjátok, hogy ha a szolga az Urát óhajtja imádni, ahhoz az kell, hogy az imádat e két alapra épüljön – vagy legalább az egyikre –. A Korán Allah Írása és Allah szava, ami az Ő tulajdonsága. Allah által kinyilatkoztatott, amit Mohammed prófétának – Allah dicsérje és üdvözítse – sugallt. A Szunna úgyszintén sugallat, amit Allah sugallt a Prófétának – Allah dicsérje és üdvözítse –. Erről azt mondta a Koránban: (Nem a kényét követve beszél.* Nem más ez, mint sugall kinyilatkoztatás) Korán, 53: 4-5. Ez egy igen erős cáfolata a Koránisták véleményének, akik azt állítják, hogy csak a Koránban hisznek, míg a Szunnát elutasítják. Azt a Szunnát, amelyik hiteles láncolattal maradt ránk a Prófétától – Allah dicsérje és üdvözítse –. Hazudnak Allahnak, hiszen, ha valóban hinnének a Koránban, úgy ahogy az kell, akkor e hitük rávenné őket arra, hogy higgyenek a Szunnában is. A magasztos Allah azt mondta: (…amit a Küldött ad nektek, azt vegyétek el, amit pedig tilt nektek, azt hagyjátok abba. És féljétek Allahot! Allah bizony szigorú a büntetést tekintve.) Korán, 59: 7. Amit pedig a Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – adott nekünk, az a Korán és a Szunna egyaránt. Mindkettő Allah általi kinyilatkoztatás. (Nem a kényét követve beszél.* Nem más ez, mint sugall kinyilatkoztatás) Korán, 53: 4-5. Figyeljétek meg ezt a fontos szertartást, amit a muszlimok nemrég fejeztek be. És olvassátok el a vele kapcsolatos ájákat. Azt fogjátok tapasztalni, hogy Allah parancsa a zarándoklat, aminek elvégzésére hónapokat határozott meg. Azt mondta: (A zarándoklat meghatározott hónapokban van…) Korán, 2: 197. De azt, hogy Savvál, Dzú-l-Ki’dah és Dzú-l-Hiddzsa első tíz napja, honnan tudjuk, ha nem a szunnából? Allah Küldöttje – Allah dicsérje és üdvözítse – jóváhagyta azokat a napokat, amik Ábrahám idejétől kezdve ránk maradtak. Allah a magasztos utasított minket a Ház körbejárására. Azt mondta: (Majd végezzék el a szertartásukat, és teljesítsék ígéretüket, és többször járják körbe az Ősi Házat.) Korán, 22: 29. Azonban honnan tudjuk, hogy a körbejárás hét körből áll, vagy, hogy a menetelésnek hét szakasza van és nem több? Vagy, hogy a körbejárás elején három kört kocogva kell megtenni? Vagy, hogy a férfiaknak a felső ruházatát a jobb hónuk alatt kell átvetni? Tán nem a Szunnából tanultuk meg? Allah a magasztos utasított minket a menetelésre a Szafá és a Merva dombok között. Azt mondta: (A Szafá és a Merva bizony Allah jelképei közé tartozik, aki zarándokol vagy omrát végez, az nem követ el bűnt, ha körbejár közöttük…) Korán, 2: 158. Azonban hány kört tesz köztük? Melyik heggyel kezdi? És honnan tudhatjuk, hogy a menetelés a Szafá és Merva között hét körből áll nem többől? Tán nem a tévedhetetlen Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – szunnájából? Ez egy fontos tudás, amivel befejeztük a zarándoklatot, mégpedig, hogy a Szunna ugyan olyan sugallat, mint a Korán. Aki ezt tagadja, az nem hisz Allahban, hazugnak tarja Allahot és annak Írását és Küldöttjét – Allah dicsérje és üdvözítse –. Allah Küldöttje – Allah dicsérje és üdvözítse – utasított minket arra, hogy ragaszkodjunk a szunnájához: „…Ragaszkodjatok a szunnámhoz és a vezérelt kalifák szunnájához. Ragaszkodjatok hozzá, és harapjatok rá a fogaitokkal…” Abu Davúd és Al-Tirmidzí. Aki ezt teszi, az megóvja magát a tévelygéstől: „Két olyan dolgot hagyok hátra, ameddig azokhoz ragaszkodtok, nem fogtok eltévelyedni: Allah Írása és Prófétájának Szunnája.” Második töredék, egy olyan dologról szól, amely évről évre megismétlődik, és láthatja az, aki zarándoklatra megy. Ilyenkor a zarándokok, amikor kavicsokat gyűjtenek a kődobáshoz, azt tapasztalhatod, hogy megkérdezi többször is: ez a kavics megfelelő? Jó a mérete? Ilyet dobott el a Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse –? Ez akkora, mint a bab? Ahogy azt a Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – mondta, miközben a kavicsokat dobta: „Ó emberek! Senki ne öljön meg senkit. Ha kavicsot dobtok, akkor kicsi legyen.” Abu Davúd és Ahmed. Furcsa, hogy emberek elmennek egy idegen országba. Távoli útra indulnak egy nehéz istenszolgálatra, és a Prófétát – Allah dicsérje és üdvözítse – próbálják követni a kavics méretében, amit eldobnak. Majd hazatérve a békés és nyugodt otthonukba a Prófétájuk ellen fordulnak, és bűnöket követnek el nyíltan. Allah óvjon minket ettől. Harmadik töredékünk pedig azokhoz szól, akik zarándoklaton voltak. Ó te! Aki Allah Ősi Házához zarándokoltál. Mindenféle távoli területről érkeztél. Elvégezted a szertartásodat. Jelen voltál minden jelképes helyen. Hazatértél otthonodba, de erősen óvakodj attól, hogy újra bűnöket kövess el. (Ne legyetek olyanok, mint akik nehéz munkával megkötötte a ruháját majd felbontotta azt…) Korán, 16: 92. Ezért aztán figyelj oda, nehogy lerombold azt, amit felépítettél, szétszórd azt, amit összegyűjtöttél. Negyedik töredék: Te, aki Allah Tilalmas Házához zarándokoltál. Adj hálát Allahnak azért, amit megadott neked. Folytonos adományban részesülsz tőle. (Ami kegyesség titeket ér, az Allahtól van…), (…ha Allah kegyességeit számba akarjátok venni, nem lesztek rá képesek.) Az Uradról csak jót gondolj. Reménykedj abban, hogy Allah elfogadja a zarándoklatodat, és eltörli korábbi bűneidet. A szent hagyományban olvashatjuk, amit a Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – közölt az Uráról: azt mondta a magasztos Allah: „Olyan vagyok, és azt fogom tenni, amilyennek a szolgám gondol.” Al-Bukharí és Muszlim. Ebben az esetben megkapod a zarándoklatodat és az érte járó jutalmadat. Ötödik töredék: Te ki a kegyes Házhoz utaztál és ott zarándoklatot végeztél! Tiszta lappal kezdted el életedet. A zarándoklatod után pedig tiszta ruhát öltöttél. Óvakodj, óvakodj a szégyenletes dolgokhoz visszatéréstől. A legjobb dolog, ha jó tettet jó tett követ, a legrosszabb pedig az, ha jótettet rossztett követ. A cselekedet elfogadásának jele, ha a jótettet jótett követi. Hatodik töredék az elfogadott zarándoklat jeleiről. Haszan Al-Baszrít – Allah részesítse irgalomban – megkérdezték: Milyen az elfogadott zarándoklat? Azt felelte: A világtól tartózkodva és a túlvilág után vágyva térsz vissza. A zarándoklatod védeni fog téged a bűnöktől és a botlásoktól és késztetni fog arra, hogy még több jót tegyél. Azt is tudnod kell, hogy a hívőnek nem ér véget a cselekvési ideje, csakis a halállal. A legjobb pedig az, ha a zarándoklatodból úgy térsz meg, hogy szépen viselkedsz és jókat teszel. Aki a zarándoklatból így tér meg, az hasznát látta ennek a szertartásnak. Hetedik töredék a zarándoklat tanításairól szól. Arról, hogy minden egyes mozzanata a szertartásnak megismerteti veled Allahot, és emlékeztet téged az iránta való kötelességeidre. Arra is, hogy senki más nem érdemli meg a hódolatot, csakis Ő. Megtanítja neked, hogy Allah az egyedüli, akiknek a lelkek hódolnak. És hogy Ő az alap, akihez a teremtményei mindenben fordulnak. Mindezek után, hogy jöhetnél te ahhoz, hogy Allah iránti kötelességeid közül egyetlen egyet is másnak teljesíts, mint a fohász, a menedékkérés, áldozás, fogadalom és a többi? Milyen az a zarándoklat, amelyet Allahon kívüli máshoz könyörgés követ? Milyen zarándoklat az olyan, amelyiket a varázslóknál és jósoknál való megjelenés követ és a bennük való hit? Vagy babonaságból és hiedelemből fakadó talizmánok és védőszentek kiakasztása? Az ilyen embernek hol a zarándoklata, és annak nyoma? Vagy annak, aki megtagadja a zarándoklat után is a zaká kifizetését, vagy kamatot habzsol, vagy hanyagolja az napi öt kötelező imát? Esetleg alkoholt és kábítószert fogyaszt, amitől már Allah megtisztította testét, ő pedig újra méreggel szennyezi azt? Ó te, ki a zarándoklat tilalmait magadra vállaltad, és annak ruházatát magadra öltötted, tudd meg, hogy vannak egész életre szóló tilalmak, óvakodj hát tőlük az év során. (Ezek az Allah által szabott határok, ne hágjátok hát át azokat. Akik áthágják az Allah által szabott határokat ők bizony az igazságtalanok.) Nyolcadik töredék: Ó te, akit utolért ma is a napnyugta, és a sötétben bűnös énedet mutattad! Ó te, aki mellett úgy haladtak el e szertartási napok, hogy őt kizárólag a szórakozás és a helytelen dolgok kötötték le, nem láttad-e a zarándokok csoportját? Nem láttad-e a tilalmi állapotba lépők új ruháját, a könyörgők felemelt tenyerét és a bűnbánók könnyét? Ó te, ki a bűnök közt élsz, azokba belemerülve, ki azt mondod: majd holnap vagy azt követőn megbánom! Hagy el a bűneidet és hibáidat és tudd meg, hogy Allah kitárja kezeit nappal, hogy megbocsásson az éjjel vétkezőknek, és kitárja kezeit éjjel, hogy megbocsásson a nappal vétkezőknek. Kilencedik töredék: Te, te, ki többfajta istenszolgálatot végeztél és az istenszolgálat ízét kóstoltad, maradj az egyenes úton, maradj cselekvő, mert nem a végső lakhelyeden élsz. És óvakodj a látszatér való cselekvéstől és az önteltségtől. Mert egy aprócska tettet is óriásivá növeszthet a szándék, vagy egy komoly tettet komolytalanná tehet. Néhány előd azt mondta: „Aki örülne annak, ha teljes és egész lenne a tette, az tegye jóvá a szándékát.” Félj és remegj attól, hogy tetteid nem fogadtatnak el. Áisa – Allah elégedettsége vele – mondta: Ó Allah Küldöttje! Ebben az ájában: (Akik remegő szívvel teszik, amit tesznek, hogy az Urukhoz fognak visszatérni) Ó Allah Küldöttje! Ők azok, akik lopnak és paráználkodnak és alkoholt isznak, és közben retteg Allahtól? Azt felelte: „Nem, ó Abu Bakr leánya! Nem, ó Igaz leánya! Ők azok, akik imádkoznak, böjtölnek és adakoznak, miközben félnek Allahtól.” Ahmed jegyezte le és Albání hitelesítette.

Ó Allah! Fogadd el a zarándokok zarándoklatát!

 

Last Updated ( Wednesday, 08 October 2014 14:16 )