Home Iszlám Hittan A hat alaptétel

A hat alaptétel

2010. december 24.

A hat alaptétel

A legcsodásabb dolgok és a legnagyobb jelek a magasztos Allah létezésére hat alaptételben foglalható össze, amit a tökéletes Allah megmutatott a teremtményeinek. Ezt követően a legtöbb ember hibásan fogta föl, hiába gondolták magukat okosnak, kivéve keveset Ádám fiai közül.

Az első alap: Allah őszinte és odaadó társ nélküli imádata. És az Allah mellé társ állítás elmagyarázása. A Korán zömében erről az alaptételről szól különböző módon és szemszögből elmagyarázva azt, úgy, hogy azt még az egyszerű átlag emberek is megértsék. Majd miután az történt az iszlám nemzettel, ami megtörtént, a sátán a vallásos szent emberek iránti kötelességben fellépő hiányosságot az odaadásnak és az őszinteségnek tüntette fel a szemükben. És az Allah mellé történő társállítást a vallásos szent emberek iránti szeretetnek állította be. Az Allah iránti hűség és őszinteség: az ember az isten szolgálatával és imádatával az Allah iránti közeledést szándékozza, és a Paradicsomba jutást. Ez úgy valósulhat meg, hogy az ember külsőleg és belsőleg, szóban, tettben és hitben őszinte, hű és odaadó Allahnak.

Allah ezt az alapot a könyvében el is magyarázta, mondva: (Mondd: az imám, a szertartásom, az életem és a halálom Allahé, a teremtmények uráé.* Nincs néki társa, ezt kaptam parancsba és én vagyok az első muszlim.) Korán, 6: 162-163. és: (És térjetek vissza az uratokhoz és hódoljatok neki.) Korán, Al-Zumar: 54. A Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – és ezt elmagyarázta úgy, hogy az egyistenhit egyértelmű legyen. Egy férfi azt mondta neki: Masaallah va sit. (Amit Allah és ti akartok). Azt kérdezte tőle: Engem és Allahot egyenrangúvá tettél? Ellenkezőleg, mondd: Masaallah vahdah. (Amit egyedül Allah akar.). És megtiltotta azt is, hogy Allahon kívül másra tegyenek esküt, és ezt sirknek minősítette. Azt mondta: Aki Allahon kívül másra esküszik, az megtagadta, vagy társat állított mellé. (Ahmed és Abu Daud)

A magasztos Allah elmagyarázta azt is, hogy mi a sirk és azt mondta: (Allah bizony nem bocsátja azt meg, ha társat állítanak mellé, de megbocsáthatja azt, ami ennél enyhébb, annak, akinek akarja.) Korán, 4: 116. És: (Valóban minden nemzetben támasztottunk egy küldöttet azzal, hogy imádjátok Allahot és kerüljétek a hamis isteneket.) Korán, Al-Nahl: 36. A Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – azt mondta: Aki úgy találkozik Allahhal, hogy nem állít mellé társként senkit, az a Kertbe jut. Aki pedig úgy találkozik vele, hogy társat állít mellé, az a Tűzbe jut.

A sirk két típusú: az első a nagy sirk, ami eretnekség. Tehát az elkövetője, hitetlenné válik. Ez akkor következik be, ha valaki egy istenszolgálatot Allahon kívül másnak ajánl. Például ha máshoz imádkozik vagy fohászkodik, mint azt a sír imádók teszik.

A második a kis sirk: ez minden olyan szó és tett, amit a vallás sirknek minősített, de nem érvényteleníti az egyistenhitet teljes mértékben. Például, ha valaki Allahon kívül másra esküszik, de ezzel nem az a célja, hogy az esküjének tárgyát felmagasztalja. De ilyen lehet még a rijá is, ami a látszat cselekvés. Ez nagyon veszélyes, ahogy azt a próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – mondta: a legjobban a kis sirktől féltelek titeket. Azt kérdezték: Mi a kis sirk, ó Allah küldöttje? Azt válaszolta: A rijá. (Ahmed) Kötelességünk tehát, hogy mindenféle sirktől óvakodjunk, mert súlyos lehet a következménye. A magasztos Allah mondta: (Aki társat állít Allah mellé, annak Allah tilossá teszi a Kertet és a lakhelye a Tűz lesz, és az igazságtalanoknak nem lesz támogatója.) Korán, 5: 72.

A második alap: a magasztos Allah utasított bennünket az egységre a valláson belül és tiltotta a széthúzást. Ezt is úgy magyarázta el, hogy az egyszerű átlag emberek is megértsék. Ezzel együtt megtiltotta számunkra, hogy olyanok legyünk, mint a korábbi nemzetek, akik széthúztak, összekülönböztek és meghasonultak. És ezáltal elpusztultak. Allah a Koránban előírta ezt és a Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – is elmagyarázta. Majd a muszlimok odáig jutottak, hogy azt gondolták, hogy a vallás alapjaiban és ágaiban való eltérés egyenlő a tudással és a vallási értelmezéssel. A vallási egységet már nem terjesztheti más, csak eretnek vagy bolond. Pedig erre a fontos alapra Allah felhívta a figyelmet a Koránban és a Szunnában egyaránt, és e szerint cselekedtek az elődök is. Allah azt mondta: (És kapaszkodjatok Allah kötelékébe mindnyájan és ne húzzatok szét.) Korán, 3: 103. (És ne legyetek olyanok, mint akik széthúztak és összekülönböztek minek után megkapták az egyértelmű jeleket. ) Korán, 3: 105. A Szunnában a következőt olvashatjuk a két hiteles hagyománygyűjteményben Annász közvetítésével: Ne gyűlölködjetek és ne irigykedjetek és ne fordítsatok hátat egymásnak. És legyetek ti Allah szolgái testvérek. És nem megengedett egy muszlimnak, hogy elforduljon testvérétől három napnál tovább. Úgy szintén bennük található Abu Muszá közvetítésével: A hívő a hívővel olyan, mint az építmény, egyik a másikat erősíti. És összefűzte az ujjait. A magasztos Allah megtiltotta a széthúzást, mert a széthúzás a dzsinni és emberi sátánok szeme fénye, akik nem akarják, hogy a muszlimok egységben legyenek, mert jól tudják, hogy a széthúzás azt az erőt gyengíti, ami az Allahhoz való fordulással és ragaszkodással alakul ki.

A Próféta – Allah dicsérje és üdvözítse – kortársainak nézete már az ő idejében is eltért bizonyos dolgokban, mint például, amikor azt mondta nekik az Ahzáb napján: Senki ne imádkozza a délutáni imát csakis Banu Kuraiza területén. Néhányuk félt attól, hogy a délutáni ima idejét elszalasztja, és útközben imádkozta azt, néhányuk pedig nem imádkozta azt, amíg ideje múltával Banu Kuraiza területére nem ért. Megemlítették ezt a Prófétának – Allah dicsérje és üdvözítse – és ő senkit nem szidott meg tettéért. Ez a nézeteltérés mégsem vezetett széthúzáshoz, ellenségeskedéshez vagy gyűlölködéshez. Mert van indokolt nézeteltérés, amely kapcsán az igazság amellett áll, akinek bizonyítéka is van rá. Aki megpróbálta és az igazságot meglelte, annak kétszeres jutalom jár. Aki próbálta és eltévesztette, annak egyszeres jutalom jár., ahogy az a Prófétáról – Allah dicsérje és üdvözítse – hiteles hagyományban fennmaradt. Azonban vannak olyan témakörök, amelyek kapcsán tilos a nézeteltérés. Ilyenek a teológiai témakörök, amelyekben sajnos sokan tévelyegnek. Ezek kapcsán a nézeteltérés csakis a Prófétai kortársak generációja után alakult ki, ilyen a Korán teremtménynek nyilvánítása vagy Allah tulajdonságainak tagadása. A muszlimok számára tehát kötelező, hogy egyetlen vallási közösséget alkossanak és ne alakuljon ki közöttük széthúzás és pártoskodás, sem eltávolodás és gyűlölködés.

 

Last Updated ( Friday, 31 December 2010 17:07 )